Ældre- og handicapegnede boliger

Når du søger en ældrebolig, skal du vide følgende:

  • Boligerne tildeles borgere med et lettere nedsat funktionsniveau som f.eks. dårlig gangfunktion
  • Tildeling af bolig sker hver gang ud fra en behovsvurdering, og ikke efter anciennitet

Ønsker du at ansøge om en ældrebolig, skal du benytte dette

. Du kan sende skemaet til adressen i skemaet, eller aflevere det på Rådhuset. 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du kontakte Hjælpemidler og Visitationen på telefon 44771717(tast 2), og få tilsendt et ansøgningsskema. 

Det er visitationsudvalget i Ballerup kommune, der behandler ansøgninger om en bolig.

Ønsker du at søge en ældre- og handicapvenlig bolig i Ballerup Kommune, skal du henvende dig til din bopælskommune. Bliver din ansøgning godkendt, sendes den videre til Ballerup Kommune.

Kontakt

Hjælpemidler og
Visitation

4477 1717

E-mail