Kommunens ældreboliger

Når du søger en ældrebolig, skal du vide følgende:

  • Boligerne tildeles borgere med et lettere nedsat funktionsniveau som f.eks. dårlig gangfunktion
  • Tildeling af bolig sker hver gang ud fra en behovsvurdering, og ikke efter anciennitet
  • Du kan kontakte os på telefonnummer 4477 1717 (tast 2).

 

  • Det er visitationsudvalget i Ballerup kommune, der behandler ansøgninger om en bolig.
  • Ønsker du at ansøge om en ældrebolig, kan du sende en mail til hjm-vis@balk.dk og bede om af få sendt et ansøgningsskema.

Kontakt

Hjælpemidler &
Visitation


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44 77 17 17

E-mail