Servicebusserne får nye ruter og køreplaner

servicefoto
23. januar 2017

Buslinjerne 834 og 835 får fra mandag den 30. januar nye ruter

Mandag den 30. januar er store skiftedag for køreplanerne i Hovedstadsregionen. Kommunens servicebuslinjer 834 (Ballerup-Skovlunde) og 835 (Ballerup-Måløv) får også nye ruter og køreplaner.

Læs mere: Find de nye køreplaner

Det betyder, at Aktivcenter Ballerup fremover vil blive betjent af begge servicebusser, ligesom højhuset på Bispevangen vil få betjening både til og fra Ballerup st.

Hvorfor sker ændringerne?
Servicebusserne er blevet evalueret på baggrund af de løbende passagertællinger og borgerhenvendelser, og det er disse input, der har været baggrund for at justere ruterne.

Fremover vil servicebuslinje 835 køre en tur gennem Ballerup centrum ad Præstevænget – Bispevangen – Vestbuen – Baltorpvej – Vængerne til Aktiv Center Ballerup og Ballerup Rådhus inden den fortsætter til Måløv. Derved overtager linje 835 betjeningen af Vængerne fra servicebuslinje 834, som fremover vil køre direkte fra Ballerup st. mod Skovlunde, mens den fortsat kører gennem Vængerne på vejen tilbage mod Ballerup st., hvor også Aktivcenteret og Rådhuset bliver betjent. 

For at køreplanen fortsat kan hænge sammen vil betjeningen af Plejecenter Toftehaven fremover ske fra stoppestederne på Præstevænget frem for ved hovedindgangen på Nygårdsvej. Ligeledes vil servicebuslinje 835 fremover køre direkte ad Kratvej i stedet for gennem boligområdet nord for Kratvej, ligesom linjen ikke længere vil køre ind til Måløv st., men den vil standse ved stoppestedet på Måløv Byvej. 

Der er udarbejdet en samlet folder om de nye ruter for de 2 servicebusser, som vil kunne fås i servicebusserne, på bibliotekerne, plejecentrene og i Borgerservice på rådhuset.