Sikker genåbning og gode erfaringer baner vej for lidt større børnegrupper

skole
24. april 2020

Lidt større børnegrupper er på vej i dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO og klubber. Ændringen vil være gældende fra den 4. maj.

En lille smule større - men fortsat forsvarlige - børnegrupper er på vej i Ballerup Kommunes dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO og klubber. 

Det kommer efter den første uge med gradvis genåbning af dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO og klubber. Her har der været stort fokus på tryghed og sikkerhed for børn, forældre og personale - og det arbejde fortsætter ufortrødent i den kommende tid.

Ballerup Kommune har i forbindelse med genåbningen fået gode og vigtige erfaringer i arbejdet med hygiejne og social afstand, og Sundhedsstyrelsen har i ugens løb også præciseret, at retningslinjen omkring størrelsen på børnegrupper skal forstås vejledende – og ikke er et decideret krav - forudsat at hygiejnekrav, arealkrav mv. fortsat kan efterleves.

Det kan det heldigvis mange steder i Ballerup Kommune.

Derfor er partierne i Kommunalbestyrelsen enige om - som udgangspunkt - at inddele børnene i grupper af seks børn på dagtilbudsområdet, hvor gruppestørrelsen i dag er på fem børn. Dog med den undtagelse, at der kan være steder, hvor arealkrav gør, at der fortsat må benyttes grupper af fem børn, samt at der også kan være steder, hvor de fysiske og ressourcemæssige forhold gør det forsvarligt at inddele børn i grupper af syv. Der vil her være tale om en konkret ledelsesmæssig vurdering lokalt. 

I skoler, BFO og klub vil børnene få lov at blive i de samme grupper i frikvarterne, BFO og klub, som de er inddelt i, når de er inde i klasselokalet. 

Politikerne træffer den endelige beslutning om børnegrupperne mandag aften den 27. april.

Mere harmoniske børnegrupper og fokus på kammeratskab
De lidt større børnegrupper vil give dagtilbuddene mulighed for mere fleksibilitet i den pædagogiske praksis i hverdagen med børnene.
 
På skole, BFO- og klubområdet vil de øgede gruppestørrelser gøre det muligt at planlægge personaleressourcen mere hensigtsmæssigt for at sikre et attraktivt tilbud. Endelig er formålet med de øgede gruppestørrelser at sikre mere harmoniske børnegrupper. Dette er særligt vigtigt på skole, BFO- og klubområdet, hvor grupper af fem børn har vist sig at være pædagogisk udfordrende ift. børnenes kammeratskaber.

De ændrede størrelser på børnegrupperne vil på både dagtilbuds-, skole, BFO og klubområdet være gældende fra 4. maj 2020.