Små læseheste i fuld galop for UNICEF

Bogbazaren på Skovvejens Skole afdeling Øst 3
25. september 2017

UNICEF-bogugen i Ballerup engagerede små læseheste helt ned til 1 år og resulterede også i et overraskende indsamlingsresultat til fordel for UNICEF.

Uge 36 stod i bøgernes tegn på alle kommunens skoler. I dagene op til FN's internationale læsedag d. 8. september, havde alle skolernes pædagogiske læringscentre (skolebibliotekerne) arrangeret bogbazar til fordel for UNICEF.

Til bogbazaren kunne skolebørnene aflevere deres egne bøger og købe deres kammeraters aflagte. I 12-frikvartererne over tre dage kunne børnene købe alle de gode bøger for 5 kr. pr. stk. og der var godt gang i salget flere steder. 

Den særlige UNICEF-boguge blev fredag afrundet med FN’s internationale læsedag, som alle skolerne markerede. I anledning af UNICEf-By året var der derfor fokus på, hvor vigtigt det er for alle børn at kunne læse – både i Danmark og i verdens fattigste lande. 

Flot indsamlingsresultat
Alle pengene fra årets bogsalg går ubeskåret til UNICEF, og da hovedfokus for bogugen var at markere UNICEF By-temaet ”Uddannelse til alle” var indsamlingsmålet sat lav. Forventningen fra centralt hold lå på 2.000 kr.

Efter salget er gjort op viser det sig, at indsamlingen overgår alle forventninger. Der blev indsamlet mere end 7.000 kr. i alt, hvilket svarer til at 1400 bøger á 5 kr. skiftede ejermand under basaren. Godt gået læseheste!

De små læseheste i børnehuset Himmel & Hav engagerede sig også i læseugen
Den internationale læsedag var i år ikke kun forbeholdt skolerne.
Børnehuset Himmel og Hav tog også del i dagen, hvor bøgernes
univers blev midtpunkt for en særlig ganske dag for de helt små.