Små møder (om) kunst

kunstværker fra projektet
22. februar 2018

Ballerup Kommune har fået midler fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt for ca. 800 børn i alderen 0-6 år

Tirsdag den 20. februar lød startskuddet til et storstilet kunstprojekt for kommunens helt små indbyggere.

- I Ballerup Kommune skal kunsten og kulturen være en del af børn og unges liv – også når børnene er helt små, fortæller kulturkonsulent Anne Rasmussen.

Børnekulturcenteret på Ballerup Musik og Kulturskole og Kulturtjenesten har derfor søgt og fået 76.704 kr. fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt med titlen: SMÅ MØDER (om) KUNST.

Professionelle billedkunstnere besøger alle daginstitutioner
Projektet går ud på, at tre professionelle billedkunstnere tager ud til alle kommunens dagtilbud i perioden 20. februar – 7. I løbet af en fire timer lang workshop bliver de 0-6 årige på skift introduceret til forskellige typer af kunst, og de får også mulighed for selv at kreere små kunstværker.

Børnene kommer til at arbejde så lang tid, som de formår. Fx vil vuggestuebørn måske kun arbejde 15 minutter, hvorimod børnehavebørnene vil kunne fordybe sig i længere tid.

- Formålet med projektet er at dyrke det særlige, der sker i mødet med kunsten. Vi oplever ofte, at børn i den alder viser helt nye sider af sig selv, når de får mulighed for at arbejde med kunst, fortæller Mette Gitz-Johansen, kunstnerisk leder af Børnekulturcentret og projektleder af SMÅ MØDER (om) KUNST.

Efter workshoppen tager Børnekulturcenteret og pædagogteamet en snak om de muligheder, der er for et fremtidigt samarbejde om kunstaktiviteter for de 0-6-årige.

kunstværker fra projektet

Du kan herover se nogle af de kunstværker, som børnene i Børnehuset Grantoften har lavet sammen  med den professionelle billedkunstner, der var på besøg den 20. februar 2018. 

 

Kulturtjenesten er et netværk organiseret af Ballerup Kommune, der skal sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. 

Sidste år var Kulturtjenesten bl.a. med til at arrangere Skammerfestivalen i Ballerup, og de lokale kulturnetværk skabte både majstangsfest i Skovlunde og projektet ”Ord der gror” i Måløv.

Børnekulturcenteret er et værkstedshus for børn og unge fra Ballerup Kommune, som idéudvikler og tilbyder projekter til børn og unge i skole- og institutionssammenhæng. 

Udgangspunktet for projekterne ligger i børns møde med professionelle kunstnere. Sidste år præsenterede Børnekulturcentret bl.a. udstillingen ”Herfra hvor vi står”, der var en del af et større projekt om identitet, hvor der deltog 80 8. klasses-elever fra Måløvhøj Skole.