Socialformænd på besøg hos SHS-team

Socialformænd på besøg i SHS-teamet
16. oktober 2018

Det var tre imponerede socialformænd fra Herlev, Ballerup og Furesø Kommuner, som i sidste uge besøgte det tværkommunale specialiserede hjemmesygeplejeteam, forkortet SHS-teamet.

Foto: Besøget på SHS-teamets hovedkontor i Ballerup gav også de tre kommuners socialformænd lejlighed til at tage et kig på sygeplejeteamets biler. Fra venstre er det Udvalgsformand i Furesø, Matilde Powers, Udvalgsformand i Herlev, Gitte Friberg Bomholdt og Udvalgsformand i Ballerup, Lolan Marianne Ottesen.

Begejstringen var stor, og spørgsmålene mange, da daglig leder af SHS-teamet Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk præsenterede de tre socialformænd for hverdagens opgaver og cases i det specialiserede sygeplejeteam, som arbejder på tværs af de tre kommuner. Dagen bød også på rundvisning i SHS-temaets lokaler her i Ballerup, hvor de specialiserede sygeplejersker har hovedkontor.

SHS-team forebygger hospitalsindlæggelser
SHS-teamet blev påbegyndt i 2014 som et samarbejdsprojekt mellem Herlev, Ballerup og Furesø Kommuner, Herlev og Gentofte Hospital samt almen praksis, og i marts 2015 blev det udekørende sygeplejersketeam sat i drift.

Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af ældre patienter med bopæl i de tre kommuner gennem specialiserede sygeplejefaglige opgaver. Indsatsen skal samtidig sikre, at borgerne oplever høj kvalitet og sammenhæng i deres forløb.

Akutbiler i sygeplejeteamet
Som afslutning på besøget fik de tre socialformænd lejlighed til at bese de særlige biler, som det specialiserede sygeplejeteam benytter, når de rykker akut ud til nye opgaver. Teamet kan nemlig kontaktes, når som helst der er tvivl om behovet hos en patient eller brug for specialiseret sygepleje blandt borgere i de tre kommuner.   

Dagen blev fulgt op af et møde på Ballerup Rådhus, hvor socialformændene fra Herlev, Ballerup og Furesø i fællesskab drøftede andre muligheder for fremtidigt tværkommunalt samarbejde.