Søges: Suppleant til lejerrepræsentant i Huslejenævnet

Indgangen til rådhuset i Ballerup
16. februar 2021

Fristen for indstilling af kandidater er forlænget til mandag den 22. februar 2021.

Furesø Byråd skal vælge en ny suppleant for lejerrepræsentanten i Huslejenævnet for Furesø og Ballerup kommuner. Valget af suppleant gælder for resten af den nuværende valgperiode 1. april 2021 – 31. december 2021. 

Byrådets valg skal ske efter indstillinger fra de større lejerforeninger i kommunerne. 

Furesø og Ballerup kommuner opfordrer derfor de større lejerforeninger i de to kommuner til at indstille kandidater til hvervet som ny suppleant. 

Du indstiller en kandidat til Ballerup Kommune ved at sende en mail til naevn@balk.dk med kopi til hole@balk.dk – senest mandag den 22. februar 2021. 

Medlem og suppleant skal være kendt med huslejeforhold, være myndig og uberygtet, ikke være under værgemål efter værgemålslovens §5 eller under samværgemål efter værgemålslovens §7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogle af betingelserne, tilbagekaldes beskikkelsen. 

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens §10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Foreningen kan fravige bestemmelsen stk. 1, hvis der ligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.