Spørgsmål og svar om selvtræning i Ballerup Kommune

Selvtræning
13. august 2019

Bliv klogere på ændringerne, som træder i kraft 1. januar 2020.

Hvorfor ændrer I tilbuddet?

Ballerup Kommune ændrer tilbuddet for at kunne hjælpe de borgere, som har mest brug for hjælpen. Det er borgere, som har haft et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb i Sundhedshuset, og som på grund af kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse har behov for at fortsætte træningen i kendte og trygge omgivelser.

Jeg er tilmeldt tilbuddet. Hvad betyder ændringen for mig?

Det betyder, at du lige som alle andre brugere af tilbuddet automatisk bliver afmeldt tilbuddet den 1. januar 2020.

Hvis du har trænet i Sundhedshuset, på Plejecenter Rosenhaven eller Plejecenter Sønderhaven, så vil din adgangsbrik blive inaktiveret. Det vil ligeledes ske den 1. januar 2020.

Hvilke andre muligheder har jeg for at dyrke motion?

I Ballerup Kommune er der mange forskellige muligheder for at dyrke motion – både på egen hånd og som del af et fællesskab.

Der er mange nemme gå- og løberuter samt motionspladser i lokalområderne. Du kan finde kort over motionsruterne på ballerup.dk/fritidsliv

Ballerup Kommune har et rigt foreningsliv, som tilbyder mange forskelligartede motionsaktiviteter. Du kan finde flere oplysninger om de konkrete tilbud på ballerup.dk/brug-byen

En række foreninger har tilbud, som specifikt er målrettet seniorer – fx Senioridrætten, Ballerup Motion og Ældre Sagen. Det kan dreje sig om dans, yoga, gymnastik, stavgang, motionscykling med videre. Her er også tilbud til dig, som har behov for skånsom træning.

Du kan læse mere om tilbud til seniorer i ”Netværksbogen”, som du kan hente i Sundhedshuset. Hvis du har adgang til en computer, kan du finde oplysninger på ballerup.dk/seniortilbud

Ændrer I tilbuddet for at spare penge?

Nej, vi ændrer tilbuddet for at give plads til de borgere, som har størst behov for hjælp. Kommunen bruger et mindre beløb på tilbuddet. Siden selvtræning begyndte i 2017, er der blevet brugt 50.000 kroner om året på det. Pengene er blandt andet gået til vedligehold og renhold af maskiner, herunder indkøb af sprit og papirservietter.

Hvem kan træne hos Ballerup Kommune efter 1. januar 2020?

Selvtræning vil fra årsskiftet være et visiteret tilbud, som i en afgrænset periode kan gives til borgere, som falder inden for målgruppen. Det vil være kommunens personale, som foretager vurderingen af den enkelte borgers behov.

Hvor lang tid gælder tilbuddet fremover?

I udgangspunktet kan du maksimalt blive visiteret til selvtræning i seks måneder. Alle har forskellige behov, og hvis behovet strækker sig over seks måneder, vil du kunne fortsætte med selvtræning, hvis medarbejdere vurderer, at behovet er til stede.

Hvis jeg bliver visiteret til selvtræning efter den 1. januar 2020, hvor kan jeg så træne?

Hvis du bliver visiteret til selvtræning efter den 1. januar 2020, har du mulighed for at træne i Sundhedshuset eller på et af følgende plejecentre: Toftehaven, Rosenhaven og Sønderhaven.

Du vil blive oplyst om åbningstiderne for selvtræning de enkelte steder, når du bliver visiteret til tilbuddet.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Ballerup Kommune holder informationsmøder i september.

Mandag den 2. september på Plejecenter Sønderhaven kl. 16.00-16.30.
Onsdag den 4. september på Plejecenter Rosenhaven kl. 17.00-17.30.
Tirsdag den 10. september på Plejecenter Toftehaven kl. 8.00-8.30.
Tirsdag den 10. september i Sundhedshuset kl. 9.00-9.30.
Fredag den 13. september i Sundhedshuset kl. 12.00-12.30.

Har du spørgsmål?

Eva Borg, Center for Social og Sundhed, telefon 2083 8700, e-mail: evbo@balk.dk

Anne Ganner Bech, Forebyggelsesenheden, telefon 4477 1846, e-mail: abe3@balk.dk

Træningstilbud til pensionister bliver justeret