Stor interesse for borgermøde om affald

Borgerne havde mange spørgsmål om den nye affaldsordning
21. marts 2017

Kommunens nye affaldsordning starter 1. april, og mange borgere er nysgerrige efter at høre mere. Det første borgermøde er afholdt i Måløv og her var borgerne mødt talstærkt op.

Billedtekst: Efter mødet var der mulighed for at stille spørgsmål til både Vestforbrænding og kommunen. Her er det miljøchef i Ballerup Kommune, Trine Baarstrøm, der besvarer spørgsmål.

Multisalen på Måløv Skole var fyldt godt op til kommunens første borgermøde om den nye affaldsordning.

En håndfuld eksperter fra Vestforbrænding og kommunens affaldsteam tog godt imod og fortalte mere om den nye ordning. Der var også mulighed for at se nærmere på de nye affaldsbeholdere og få svar på spørgsmål.

Måløvborgerne var både velforberedte og spørgelystne, og en enkelt havde sågar taget eksempler på affald med, som hun fik konkret svar på, hvordan hun skulle sortere.

Affaldssortering er grøn fornuft
”Affald er en ressource, som vi er nødt til at udnytte. Hvis vi fortsætter som i dag, skal vi i 2025 bruge tre jordkloder for at skaffe råstoffer nok til alle”.

Formidlingschef hos Vestforbrænding, Allan Laumann, er klar i spyttet, når det handler om nødvendigheden af kommunens nye affaldsordning.

Affaldssorteringen er nemlig nøglen til at forvandle affald til energi og genanvendelse. Det er bl.a. derfor madaffaldet skal sorteres fra det øvrige affald, så det kan omdannes til biogas eller gødning.

”Vi kan kun udnytte affaldet optimalt, hvis det er sorteret ordentligt. Uanset hvor meget vi prøver, kan vi altså ikke smelte metal om til glas,” siger Allan Laumann og fremkalder smil og let latter hos de fremmødte.

SMS-ordning og nye tømmetider
Ved scenen står tre grå affaldsbeholdere parkeret og de bliver flittigt studeret. Plastikbeholderne er relativt store, og den grundige sortering betyder, at tømmetiderne varierer.

Beholderen til mad- og restaffald bliver tømt hver uge, mens beholderen til plast og papir bliver tømt hver 3. uge. Metal og glas-beholderen tømmes derimod hver 8. uge.

”Erfaringerne fra Skovlunde Genbruger viser, at beholderne bliver fyldt på forskellige tidspunkter. Derfor giver det ikke mening at tømme dem samtidigt. Vi opfordrer borgerne til at tilmelde sig Vestforbrændingens gratis SMS-service, så sender de en SMS, dagen inden beholderen bliver tømt,” lyder rådet fra Trine Baarstrøm, der er miljøchef i Ballerup Kommune.  

Kort og kontant information
En af de mange Måløvborgere, der er mødt op, er Birthe Arp-Hansen.  Hun har en notesblok i hånden, som er fyldt med notater til manden derhjemme.

”Jeg synes, det er et fint arrangement. Det er ordentlig information på en kort og kontant måde. Jeg fik både repeteret, hvad jeg vidste, og der var også lidt nyt,” siger Birthe Arp-Hansen.

De kommende borgermøder i Egebjerg, Skovlunde og Ballerup er allerede udsolgt. Der er derfor oprettet et ekstraordinært borgermøde om den nye affaldsordning på rådhuset onsdag den 5. april kl. 17- 19.