Sund dag på Hedegårdsskolen

Barn bowler på en løbebane
9. oktober 2020

0.-3.-klasserne havde rykket den årlige sundhedsdag udenfor.

Hedegårdsskolens BFO’s udendørs område dannede ramme om aktiviteterne. Der var fokus på det gode morgenmåltid, fysisk aktivitet, tandsundhed og mindfullness.

Derfor var der tandbowling og aktivitets- og motorikbane på multibanen, mulighed for at pynte sin havregrød med frugt og andre sunde ting på legepladsen og mindfullness i kirkens have.

Desuden spillede gruppen Virelai middelalderkoncert.

Sundhedsdagen er et samarbejde mellem Forebyggelsesenheden, Tandplejen, Sundhedsplejen, BFO og den boligsociale indsats i Ballerup Kommune.

Middelalderband spiller koncert

Frugtstykker i forskellige beholdere