Sunde børn i Hede-/Magleparken

Sundhedsdag i Hede-/Magleparken
25. september 2019

Der var fuld fart på børnene i indskolingens 0.-3.-klasse, da der var Sundhedsdag i Hede-/Magleparken på BFO Nordlys og Hedegårdsskolen.

Sækkeløb, tandbowling, sund mad og sanglege. BFO Nordlys’ inde- og udearealer var fyldt med aktive børn, da der var Sundhedsdag. En dag – naturligvis – med fokus på sundhed.

”Formålet med dagen er, at børnene får øjnene op for sundhed og trivsel gennem aktiv læring. Derfor er motorisk udvikling og fysiske aktiviteter og lege en stor del af dagen, samtidig med at børnene lærer om sund kost og tandsundhed,” siger Eva Larsen, sundhedskonsulent i Forebyggelsesenheden.

På Hedegårdsskolen underholdt Rumlerikkerne med en teaterforestilling. Dagen sluttede med fællesspisning af sunde sandwich, som børnene selv var med til at lave.

Sundhedsdagen er et samarbejde mellem Forebyggelsesenheden, Tandplejen, Sundhedsplejen, BFO og den boligsociale indsats i Ballerup Kommune.

Sundhedsdag i Hede-/Magleparken

Sundhedsdag i Hede-/Magleparken