Aktivitets- og aflastningstilbud

Herunder kan du læse om det samlede tilbud om aktiviteter og aflastning på plejecenter Sønderhaven.

Det samlede tilbud dækker over 

 • aktiviteter og aflastning nogle timer i hverdagene
 • aktiviteter og aflastning døgnet rundt i en kortere periode

Du søger om de to tilbud på samme måde.
Se nedenfor, hvordan du ansøger.

 

 • Når du skal ansøge om en plads, enten i hverdagstimerne eller på døgnopholdet, skal du kontakte Visitationen. Se kontaktboksen til højre  
   
 • Sammen med en visitator finder vi ud af, hvad dit behov og ressourcer er
   
 • Det foregår ved, at visitatoren sammen med dig aftaler et tidspunkt for en telefonsamtale eller et hjemmebesøg 
   
 • På baggrund af samtalen vurderer visitatoren, om opholdet kan bevilges, eller om der kan være andre tilbud, som passer bedre til dig.  
 • Ballerup Kommune sender afgørelsen til dig i din e-boks
   
 • Hvis du er fritaget for digital post, modtager du afgørelsen i almindelig post
   
 • Hvis du ønsker, at din afgørelse skal sendes til en pårørende eller andre, skal kommunen have din accept af dette, samt bruge oplysninger om personens cpr-nummer
   
 • Alle oplysninger med personfølsomme data skal du dele med os i en sikker besked.

Aktiviteter og aflastning i hverdagene

 • Tilbuddet er for borgere, der har et fysisk, psykisk og/eller socialt funktionstab. Dette betyder, at du ikke er i stand til at gøre det samme som før. Derudover er tilbuddet for dig, som:
  • Har glæde af at deltage i aktiviteter sammen med andre uden for hjemmet et antal timer om ugen og/eller
  • Har pårørende der har behov for aflastning nogle timer på hverdage
  • Ikke kan benytte et uvisiteret tilbud.

Aktivitets- og aflastning på døgnophold

Opholdet er for borgere:

 • Hvis pårørende har behov for aflastning i en periode, hvor aflastning i et antal timer i hverdagene ikke er tilstrækkeligt
 • Der ikke kan være alene hjemme, fordi de ikke kan tilkalde hjælp, eller fordi de har brug for øjeblikkelig hjælp, som ikke kan vente.

Inden Visitationen i Ballerup Kommune bevilger ophold, bliver det vurderet, om der er andre tilbud, der bedre kan dække dit behov. Det kan fx være, at der kommer medarbejdere i hjemmet, så pårørende kan blive aflastet.

 • I tilbuddet er der forskellige aktiviteter
   
 • Aktiviteter kan bl.a. være fysiske aktiviteter både udendørs og indendørs, kreative aktiviteter og udflugter
   
 • Der vil være mulighed for at hvile sig efter behov i løbet af dagen. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med brugerne med udgangspunkt i de aktuelle ønsker, behov og muligheder
   
 • Aktiviteterne tilrettelægges sammen med dig på en sådan måde, at du får den nødvendige støtte. Der arbejdes med den rehabiliterende tilgang. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ønsker, således at du understøttes i at være længst muligt aktiv i eget liv
   
 • Vi lægger vægt på at aktiviteterne har et livsbekræftende miljø, der understøtter den enkeltes identitet og fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau
   
 • Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg fra starten, og at du får mulighed for at danne nogle tillidsfulde relationer
   
 • Der vil altid være medarbejdere til stede i aktiviteterne
   
 • Der er mulighed for fælles gratis kørsel i handicapvenlig bus mellem dit hjem og aktivitetstilbuddet, og du kan medbringe dine hjælpemidler (fx rollator, kørestol mm)
   
 • Du skal betale for dine måltider, og der kan forekomme udgifter til materialer og udflugter
   
 • Ring på 4477 1967, hvis du vil vide mere om aktiviteter og aflastning i hverdagene. 
 • Der er otte døgnpladser på plejecenter Sønderhaven. Der er enestuer og en fælles opholdsstue. Døgnpladserne ligger i stueetagen i tilknytning til de lokaler, hvor borgere som benytter aktivitets- og aflastningstilbuddet i hverdagene hører til
   
 • Personalet på døgnpladserne tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Sammen med dig vil personalet vurdere hvilke aktiviteter, der er relevante. I det omfang, som det er muligt, vil du indgå i aktiviteter sammen med de borgere, som er i aktivitets- og aflastningstilbuddet på hverdage
   
 • Er du bevilliget træning i forbindelse med døgnopholdet, bliver dit træningsbehov vurderet af en terapeut, som sammen med dig sætter mål og lægger en plan for din træning
   
 • Du skal selv sørge for transport til og fra opholdet.  
   
 • Prisen for opholdet er 137,90 kr. i døgnet, og dækker forplejning, rengøring, vask og linnedservice. 
   
 • Du kan max være på døgnophold 14 dage i træk. De konkrete dage får du at vide, når du får bevilget et døgnophold
   
 • Ring på 4477 1632, hvis du vil vide mere om døgnophold. 

   

Kontakt

Hjælpemidler &
Visitation


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en besked  

4477 1717

E-mail

Digital post