Botilbud Hold-an Vej

Søger du information om coronavirus, kan du læse om det her: 

Coronavirus - besøg på botilbud 

 

Velkommen til Botilbuddet Hold-an Vej.

Hold-an Vej er et § 105 tilbud for otte borgere med særlige behov.

I botilbuddet Hold-an Vej har vi fokus på at:

  • møde beboerne positivt og respektfuldt
  • ansvaret for egen tilværelse så vidt muligt ligger hos den enkelte beboer
  • personalet yder rådgivning og vejledning med afsæt i beboernes individuelle behov

Vi varetager borgerens integritet med udgangspunkt i en fælles forståelse af hans/hendes livshistorie, ressourcer og behov.

Se en lille film om livet på Hold-an Vej her:

 

 

Læs mere om Botilbuddet Hold-an Vej herunder.

Beboerne har stor glæde af hinanden og nyder hinandens selskab

Botilbuddet, der slog dørene op i august 1997, rummer 6 stk. 1½-værelses og 2 stk. 1-værelses lejligheder med tekøkken og eget bad/toilet.

Desu­den 2 fælleskøkkener, 1 fællesstue, gæsteværelse, bryggers og vaskerum samt depot.De otte beboere tæller en blandet gruppe med funktionsniveau fra begrænset talesprog og kørestolsbrugere til dem, der selv kan tage på arbejde og i biografen. Trods beboernes forskelligheder har de stor glæde af hinanden socialt, de nyder hinandens selskab og vælger for eksempel ofte at sætte sig sammen omkring en af kørestolsbrugerne.

Beboermøde

En gang om ugen holder vi beboermøde, hvor vi hygger med te/kaffe og snakker om aktuelle emner i huset eller hos den enkelte beboer. Fast på dagsordenen er den kommende uges madplan, som udarbejdes ved forhandling og i nogle tilfælde afstemning.

Hjemmedag

Alle beboere har en hjemmedag hver anden uge, som bruges til tandlæge/lægebesøg, indkøb, rengøring/oprydning, hygge, afslapning og motion.

Huslige pligter

Med udgangspunkt i den enkeltes formåen deltager alle i madlavning, borddækning, afrydning efter maden og opvask. Nogen har brug for en ugentlig planlagt dag mens andre deltager, når energien er til det.

Fritid

Flere af beboerne har en fritidsaktivitet som for eksempel svømning eller trommespil. De fleste er tilmeldt Ballerup Kommunes aktivitetstilbud eller klubben Det Nye sted, og nogle har desuden ledsagerordning.

Weekend

I weekenden besøger beboerne deres familie eller familien kommer på besøg i bofællesskabet. Andre tager på ture med ledsager eller slapper af i fællesrummet og egen lejlighed. Vi har fokus på, at bofællesskabet er borgernes private hjem, hvor de som udgangspunkt selv bestemmer og har ret til at sige til og fra. Nogle vil gerne opleve en masse, mens andre har brug for ro og afslapning. Vi bestræber os altid på at imødekomme den enkeltes ønsker og behov.

Ferie

En gang om året rejser bofællesskabet på beboerferie i 5 dage. Beboerne har indflydelse på, hvilken slags ferie, de gerne vil på og hvorhen.

Ligeledes en gang årligt har den enkelte beboer en uges ferie, som afholdes hjemme i bofællesskabet. Beboeren deltager aktivt i planlægning af ugens aktiviteter, som ofte er ture ud af huset.

Vi ønsker løbende at effektuere selv- og medbestemmelse i dagligdagen

Mission

Botilbuddet Hold-an Vej arbejder på at faciliterer borgerens muligheder for at skabe et meningsfuldt liv.

Dette gør vi ved at:

  • Kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i det daglige liv gennem vejledning og motivation af både borger og pårørende
  • Sikre værdighed og trivsel i eget hjem
  • Vedligeholde og videreudvikle færdigheder og potentiale
  • Effektuere selv- og medbestemmelse
  • Skabe trygge rammer for borgerens behov for pleje og omsorg
  • Bruge det omgivende samfund aktivt i arbejdet med borgeren

Vision

Botilbuddet Hold-an Vej ønsker at være inspirationskilde og ”det gode eksempel” for andre bosteder, når det handler om forhold for voksne udviklingshæmmede borgeres selv- og medbestemmelse.

Udvikling af og viden om kommunikative færdigheder er en central opgave for bostedets medarbejdere, og faglig refleksion prioriteres højt.

Vi ønsker løbende at effektuere selv- og medbestemmelse i dagligdagen og arbejder med udvikling og kompensation af borgernes kognitive og praktiske færdigheder, hvor der er behov for det.

Borgeren støttes i at finde frem til de områder af hans/hendes liv, hvor indflydelse er meningsgivende

Vores fælles, pædagogiske fundament for bostederne Hold-an Vej, Bygaden og Klakkebjerg er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Vi hjælper den enkelte borger til indflydelse på eget liv, han/hun respekteres som et selvstændigt individ og  vejledes i forhold til ønsker og behov i dagligdagen.

Sammen med borgeren sættes der overskuelige mål for udvikling. Ud over de lovpligtige handleplansmøder udarbejdes der en billeddannelse, samt en samarbejds- og  handlingsaftale, som sikrer løbende fokus på hver enkelte borger og bringer livshistorie, ønsker og udviklingsmål i spil som aktive redskaber i det pædagogiske arbejde.

Selv- og medbestemmelse

Borgeren støttes i at finde frem til de områder af hans/hendes liv, hvor indflydelse er meningsgivende. Det kan være indretning af lejlighed, mad, fritidsinteresser eller tøjvalg. Nogle tager selv tøj fra skabet og har ikke brug for hjælp til at vælge. De borgere, der ikke er i stand til at vælge mellem ti skjorter og fem par bukser, får lov at vælge mellem for eksempel to sæt. Det er retten til medbestemmelse, der er afgørende.

Borgeren har ret til at sige nej. I tilfælde, hvor en borger for eksempel nægter medarbejderne adgang til sin lejlighed, respekteres dette, og personalet anvender i de tilfælde udvalgte pædagogiske redskaber til løsning af konflikten.

Neuropædagogik

Helt overordnet defineres neuropædagogik som kompenserende, pædagogisk arbejde.

Via neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Målet er at beskrive, hvad den enkelte borger kan og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvor der skal kompenseres.

Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens det pædagogiske personale kombineret med ændret struktur kompenserer for de svage områder. Derved undgår vi at konfrontere borgeren med hans/hendes uformåenhed.

Der er ofte behov for vedvarende afpasset hjælp og støtte, og erfaringerne viser, at vi med den neuropædagogiske metode hjælper borgeren til større livskvalitet.

Vi er et hus med mange hyggelige traditioner

Hold-an Vej har i løbet af året forskellige traditioner, som beboerne går meget op i at opretholde.

Fester

I løbet af foråret holder vi en ”vennefest”, hvor hver enkelt beboer inviterer en god ven til fest. Her spises der god mad, som alle har bestemt på et beboermøde, vi får is og synger karaoke eller leger lege. Der er også mulighed for bare at hygge sig med sin ven i sin lejlighed.

Derudover holder vi en årlig fest, hvor vi inviterer beboerne fra de andre bofællesskaber i kommunen. Her er der også god mad og fin underholdning.

Påske

Til påske holder vi påskefrokost, hvor beboerne på et beboermøde finder en menu fra et madlavningsselskab, som leverer maden.

Sommer

Sankt Hans aften griller vi i bofællesskabet.

Husets fødselsdag

I august har huset fødselsdag, som vi fejrer med lagkage og hvad der ellers hører til en god fødselsdagsfest.

Kultur Der Dur

Vi deltager i arrangementet Kultur Der Dur, som byder på mange kulturelle indslag, blandt andet god musik.

December

I december holder vi en hyggelig aften med de pårørende, hvor vi spiser flæskesteg med rødkål. Anden søndag i advent pynter beboerne og deres pårørende juletræ og får gløgg med æbleskiver. Juleaften hygger vi med lækker julemad.

Nytårsaften bestiller vi mad udefra og kommer festligt ind i det nye år med champagne og fyrværkeri.

Daglig leder (konstitueret)

Trine Richter Braikia

Mail: trbr@balk.dk 

Tlf.: 4477 6309

Administration

Lise Porsborg

Mail: lpj@balk.dk

Tlf.: 4477 3830

Kontakt

Botilbud Hold-an Vej

Hold-an Vej 156
2750 Ballerup

Send sikker besked  

4477 3143

E-mail