Botilbud Klakkebjerg

OBS om Coronavirus! Læs om 

 

Botilbud Klakkebjerg er et § 105 tilbud for syv borgere med særlige behov.

I Botilbud Klakkebjerg bestræber vi os på at:

  • Beboerne bliver mødt positivt og respektfuldt
  • Være nærværende for beboerne
  • Det pædagogiske arbejde varetager ønsker og behov for både den enkelte og hele beboergruppen

Vi varetager borgerens integritet med udgangspunkt i en fælles forståelse af hans/hendes livshistorie, ressourcer og behov.

Se en lille film om Klakkebjerg her: 

 

 

Læs mere om Botilbud Klakkebjerg herunder.

Livet på Klakkebjerg er hyggeligt, sjovt og trygt

Botilbuddet, der slog dørene op i 1994, rummer 7 lejligheder med tekøkken og eget bad/toilet.

Desu­den fælles stue, spisestue, køkken og gæsteværelse.

Alle beboere på Klakkebjerg er tilknyttet et beskæftigelsestilbud, blandt andet Krumtappen, Sandtoften og Værkstedet Garderhøj, hvor de tilbringer dagtimerne.

Beboermøde

En gang om ugen holder vi beboermøde, hvor vi hygger med te/kaffe og snakker om aktuelle emner i huset eller hos den enkelte beboer.

Hjemmedag

Alle beboere har en hjemmedag hver anden uge, hvor de selv bestemmer, hvad de vil lave. Dagen tilrettelægges efter, hvad den enkelte har lyst til, om der skal slappes af hjemme eller indlægges en tur i byen og på restaurant.

Vi hjælper beboeren med at planlægge bankbesøg, tandlæge, frisør, mm., når der er behov for det.

Huslige pligter

Beboerne opfordres i det daglige til at deltage i de forskellige praktiske gøremål der er i huset. Nogle beboere har faste opgaver, men som udgangspunkt er alle opgaver frivillige.

Fiskene

Vores akvarium er meget populært blandt beboerne. De er glade for at kigge på de kulørte fisk og går meget op i fodring og pasning. Alle beboere betaler til vedligeholdelse af akvariet.

Haven

Vi har en dejlig have, som vi opholder os meget i. Der er bålplads og masser af blomster, og beboerne hjælper med at slå græs, vande blomster og så videre.

Fritid

Flere af beboerne har en fritidsaktivitet som for eksempel dans, svømning, fitness og ridning. Et par stykker er tilmeldt Ballerup Kommunes aktivitetstilbud eller Klub Det Nye Sted.

Ferie

1 uge hver sommer tager vi på sommerferie. Det er beboerne, der bestemmer destinationen,  som kan være en sommerhusferie i Danmark eller en udenlandsrejse.

Desuden holder vi en hjemmeferie med aktiviteter, som beboerne kommer med forslag til, og efterfølgende melder sig på.

Nogle beboere tager med deres pårørende på ferie, andre tager også af sted med deres beskæftigelsestilbud.

Faste traditioner

Bofællesskabet har i løbet af året forskellige traditioner.

Året starter med en nytårsfest på Klakkebjerg, som beboerne vælger at holde sammen.

I påsken besøger nogen af beboerne deres pårørende, men som fast tradition holder vi påskefrokost på Klakkebjerg en af påskedagene.

Skt. Hans fejrer vi med bål og grillmad på Klakkebjerg, og i august/september fejrer vi husets fødselsdag, hvor vi inviterer de pårørende.

Den 22. december holder vi julemiddag, hvor beboerne udveksler gaver. Beboerne er hos deres pårørende i julen, men har også mulighed for at være på Klakkebjerg.

Vi ønsker at være det bedste botilbud, når det handler om voksne med særlige behovs selv- og medbestemmelse

Mission

Botilbud Klakkebjerg arbejder på at facilitere borgerens muligheder for at skabe et meningsfuldt liv.

Dette gør vi ved at:

  • Effektuere selv- og medbestemmelse
  • Respektere, at vi arbejder i borgerens hjem, hvor borgeren har krav på stor indflydelse
  • Sikre at borgeren bliver set og hørt
  • Være nærværende over for borgeren
  • Kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i det daglige liv gennem vejledning og motivation af både borger og pårørende
  • Vedligeholde og videreudvikle færdigheder og potentiale

Vision

Klakkebjerg ønsker at være et af de bedste botilbud, når det handler om voksne med særlige behovs selv- og medbestemmelse.

Udvikling af og viden om kommunikative færdigheder er en central opgave for bostedets medarbejdere, og faglig refleksion prioriteres højt.

Vi ønsker løbende at effektuere selv- og medbestemmelse i dagligdagen og arbejder med udvikling og kompensation af borgernes kognitive og praktiske færdigheder, hvor der er behov for det.

 

På Klakkebjerg sikrer vi selv- og medbestemmelse ved at give borgeren mulighed for vælge til og fra

Vores fælles, pædagogiske fundament for bostederne Klakkebjerg, Hold-an Vej og Bygaden er: Selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Vi støtter den enkelte borger til at have indflydelse på eget liv, han/hun respekteres som et selvstændigt individ og  vejledes i forhold til ønsker og behov i dagligdagen.

På Klakkebjerg har vi fokus på, at vi er i borgerens hjem, hvilket medfører en respekt omkring borgerens grænser og ret til at sige til og fra.

Selv- og medbestemmelse

Vores tilgang til selv- og medbestemmelse er individorienteret, hvilket er med til at sikre, at alle beboere, både de stille og dem, der ubesværet giver udtryk for ønsker og behov, kan træffe valg, der øger deres livskvalitet.

Vi giver borgeren mulighed for at træffe valg, der giver mening for den enkelte. Konkrete eksempler er ”vil du have sko eller sandaler på?” eller ”hvad vil du have med på din madpakke?”, og beboerne bestemmer, hvad vi skal have til aftensmad og om de vil spise i egen lejlighed eller sammen med os andre.  

Borgeren har altid ret til at sige nej, eksempelvis er det frivilligt, om man vil deltage på det ugentlige beboermøde.

Selv- og medbestemmelsen sikrer alles ret til at blive hørt, også de borgere, der som regel forholder sig passivt til begivenheder og mennesker omkring dem.

Neuropædagogik

Helt overordnet defineres neuropædagogik som kompenserende, pædagogisk arbejde.

Via neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Målet er at beskrive, hvad den enkelte borger kan og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvor der skal kompenseres.

Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens det pædagogiske personale kombineret med ændret struktur kompenserer for de svage områder. Derved undgår vi at konfrontere borgeren med hans/hendes uformåenhed.

Der er ofte behov for vedvarende afpasset hjælp og støtte, og erfaringerne viser, at vi med den neuropædagogiske metode hjælper borgeren til større livskvalitet.

Daglig leder (konstitueret)

Trine Richter Braikia

Mail: trbr@balk.dk

Tlf.: 4477 6309

Administration

Lise Porsborg

Mail: lpj@balk.dk

Tlf.: 4477 3830

 

Kontakt

Klakkebjerg

Klakkebjerg 91-93
2750 Ballerup

4477 3144

E-mail