Daghjem

Benyt telefonnummeret i boksen til højre, hvis du ønsker at ansøge om daghjem. Tast 1 når du ringer til nummeret.

Der er telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 12.00, og lukket om onsdagen. 

Et daghjem er for dig, som har betydelig nedsat funktionsevne og har brug for støtte for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. 

Vi spiser morgenmad og frokost sammen, og du har mulighed for at hvile dig, hvis du behov for det.

Du bliver hentet og transporteret til og fra daghjemmet.

Hvis du bor hjemme, og har et større fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at komme på daghjem. 

Du kan ansøge om en plads via dette ansøgningsskema. 

Når din ansøgning er modtaget, sender Visitationen den videre til daghjemmet. 

Du vil blive kontaktet, når der er ledig plads. Hvor mange og hvilke dage, aftaler du nærmere med daghjemmet. 

Der er brugerbetaling ved pladsen på et daghjem. alt afhængig af hvor mange dage du er der. 

Dette dækker afhentning om morgenen, forplejning og hjemkørsel til bopæl om eftermiddagen. 

Vi benytter os af handicapegnede biler. 

I Ballerup er der dagtilbud tre steder: 

  1. Aktivitetsklub for yngre demente dette foregår på plejecenter Sønderhaven.
  2. Daghjem for demente foregår på plejecenter Kirstinehaven.
  3. Daghjem for dig der af fysiske, psykiske, sociale årsager ikke selvstændigt kan benytte kommunens almindelige aktivitetsklubber. Dette tilbud foregår på plejecenter Lundehaven.

 

Kontakt

Hjælpemidler &
Visitation


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 1717

E-mail

Digital post