Genoptræning

 • Du kan få genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet og i den forbindelse har fået en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen bliver automatisk sendt til Træning & Aktivitet.
 • Du kan få genoptræning, hvis du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdagsopgaver. I dette tilfælde skal du kontakte Visitationen.
 • Vedligeholdende træning er for dig, som oplever ændringer i dit funktionsniveau, og som har svært ved klare dine daglige gøremål. 
 • Hvis du har været indlagt på et hospital, har du efter loven ret til genoptræning, hvis lægen vurderer, at der er et behov for dette.
 • Sammen med dig udarbejdes en plan for dit genoptræningsforløb.

Læs mere i denne pjece.

Du kan ansøge om genoptræning, hvis du har du væsentlige problemer med at klare dine daglige gøremål forårsaget af sygdom eller ulykke, hvor du ikke har været omkring hospitalet.

Du kan ansøge om genoptræning via dette ansøgningsskema. Herefter vil du blive kontaktet af Ballerup kommune. 

 

 • Du kan få genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet.
 • Det er lægen på hospitalet, som vurderer, om du har brug for genoptræning.
 • Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, og sender din genoptræningsplan til Ballerup Kommune.
 • Herefter kontakter kommunen dig.

 

Det er ergoterapeuter, fysioterapeuter og træningsassistenter fra Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune, som træner og vejleder dig.

 

 

Træningen kan fx foregå:

 • I et træningslokale på et plejecenter
 • I dit eget hjem
 • I et varmtvandsbassin

Træningen kan foregå individuelt, på hold eller i grupper. 

Kontakt

Træning og
aktivitet


Send os en besked 

7230 9578

E-mail