Om Træning og Aktivitet

Enheden Træning og Aktivitet består af ergoterapeuter, fysioterapeutet og træningsassistenter som træner og vejleder borgere. 

Træning og Aktivitet har følgende tilbud til borgere: 

  • Genoptræning eller træning til borgere efter sygdomsforløb uden hospitalsindlæggelse
  • Genoptræning eller træning til borgere efter sygdomsforløb med hospitalsindlæggelse
  • Vederlagsfri fysioterapi
  • Samværsgrupper
  • Daghjem

Træningen kan fx foregå:

  • I et træningslokale på et plejecenter
  • I borgerens eget hjem
  • I et varmtvandsbassin

Træningen kan foregå individuelt, på hold eller i grupper. 

 

 

Kontakt

Træning og
aktivitet

7230 9578

E-mail