Information om coronavirus

blink Opdateret søndag den 29. marts, kl. 12.30

Fælles hjemmeside
Myndighederne i Danmark har samlet al information om coronavirus på:
Coronasmitte.dk (åbner i nyt vindue)

Ballerup Kommune har brug for dig!
Ballerup Kommune er ved at forberede sig på, at vi kan komme mangle medarbejdere til at varetage plejen af vores ældre og svage/udsatte borgere, der bor på et plejecenter, bosted eller er tilknyttet hjemmeplejen.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe

Kontakt Ballerup Kommune
Find telefonnumre på vigtige fagområder

Oversigt med frivillige initiativer
Flere frivillige tiltag og initiativer ser dagens lys. De er skabt for at hjælpe ældre og udsatte.
Vi har samlet en oversigt her

​Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Begræns sociale aktiviteter
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Other languages
Novel coronavirus - Protect yourself and others (pdf)
Yeni koronavirüs – Hem kendinizi hem de başkalarını koruyun (pdf)
Jeermiska cusub ee koroono-Ilaali naftaada iyo dadka kale (pdf)
فيروس كورونا الجديد
احم نفسك واآلخرين -

Spørgsmål og svar
Vi opfordrer til, at alle hjælper hinanden i denne særlige situation, så de der fx taler et andetsprog samt dansk hjælper med at oversætte for de borgere, der ikke taler eller læser dansk. Tak for hjælpen.

Hold dig opdateret
Vestforbrændings hjemmeside

Får jeg hentet affald?
Ja. Indsamling af dit affald er på nuværende tidspunkt ikke påvirket, og du vil få indsamlet dit affald som normalt.

Genbrugsstationen
Genbrugsstationen i Ballerup genåbner med adgangsregulering for både borgere og erhverv tirsdag den 31. marts.

Det betyder, at du vil kunne opleve kø og ventetid, når man kommer til genbrugsstationen. Allerede nu anbefaler vi, at du kun kører på genbrugsstationen, hvis der er et UOPSÆTTELIGT behov. Jo færre mennesker på genbrugsstationen, desto mindre er risikoen for smittespredning. Husk egen skovl og kost.

Vi regner med at kunne give yderligere information om tiltagene for adgang til genbrugsstationen, når der har været møde hos Vestforbrænding mandag morgen.

 

Er alle arrangementer aflyst?
Ja. Alt er aflyst

Hvad med pensionistudflugterne?
Vi har indtil videre stoppet salget af billetter. Vi giver besked, så snart der åbnes op igen. Turene er fortsat planlagt til maj og juni, og vi vil naturligvis til den tid følge myndighedernes anvisninger. Aflyses udflugterne, får man pengene tilbage.

Er Borgerservice åben?
Nej. Der er lukket. Det betyder, at vi ikke laver pas, kørekort og lign. Ring på tlf. 4477 2000 hvis du mener, du har et akut behov.

Kan jeg blive viet? 
Nej. Vielser bliver ikke afholdt. Planlagte vielser udskydes, og du bliver kontaktet direkte af kommunen, hvis din vielse er udskudt. Der er dog mulighed for en såkaldt nødvielse, hvis én af parterne er dødeligt syg. Ring på tlf.  4477 2000 for at høre nærmere.

Brydehuset har begrænset åbningstiderne og opgaverne til og med den 13. april

Kontakt Brydehuset for yderligere information: 4477 3737

Kontakttelefon
Brydehuset bemander i perioden en kontakttelefon. Den er åben syv dage om ugen fra kl. 8.00 – kl. 22.00. Nummeret er 4477 3443. Uden for telefontiden henvises til 1813.

Socio-bus
Som forsøg har Brydehuset oprettet en socio-bus. Bussen vil så vidt muligt blive bemandet med hhv. socialfaglig og sundhedsfaglig medarbejder og være på gaden 5 dage om ugen i tidsrummet kl. 13-16. Bussen vil køre rundt og besøge kendte samlingspunkter i kommunen.

Læs om socio-bussen (artikel af ballerupbladet.dk)

Tidsplanen er:

Drikkeværestedet ”Stien” Kl  13.00-13.15
Skovlunde Station Kl  13.15-13.30
Sandkassen/Hedeparken  Kl  13.40-13.55
Drikkeværestedet ”Silvertown”  Kl  14.00-14.15
Eskebjerggård (holder ved nr 22/legepladsen)   Kl  14.30-14.45
Drikkeværestedet ”Skoven”   Kl. 15.00-15.15
Aldi/Baltorpvej (holder bagved på p-plads) Kl. 15.25-15.40
Ballerup Station (holder på p-pladsved Apoteket)  Kl. 15.45-16.00

                                                        
                               
                 

Er dagtilbud og skoler åbne?
Nej. Kommunens dagtilbud og skoler er lukkede til og med den 13. april. Der kan ud fra en række særlige kriterier etableres nødpasning. Læs mere nedenunder.

Nødpasning i dagtilbud
For at forebygge spredningen af coronavirus holder vores dagtilbud lukket. Det gør de foreløbigt til og med mandag den 13. april. I den periode vil der blive etableret en form for nødpasning for børn, som det ikke er muligt at passe hjemme.

Kriterier for nødpasning
1) Forældre varetager samfundskritiske funktioner. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2) Forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
3) Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Gælder også tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Får du brug for nødpasning
Hvis du får brug for nødpasning af dit barn, skal du kontakte distriktslederen i dit eget distrikt.

For at vi kan overholde 10-personersforbuddet er det meget vigtigt, at du giver besked til os på forhånd, hvis du får brug for nødpasning.

Du kan ringe mandag- torsdag fra kl. 06:15 – 17:30. Fredag fra kl. 06:15 – 16:30.
Husk at oplyse hvorfor I har behov for nødpasning.

Dagplejen. Leder Anny Zahlekjær. Tlf. 4477 2086
Baltorp: Lene Thorning. Tlf. 4477 1847
Hedegården: Distriktsleder Anette Lykke. Tlf. 4477 1848
Måløvhøj: Distriktsleder Ann Cherie Fleron. 4477 1845
Skovlunde: Merete Klepp. Tlf. 2024 0897
Skovvejen: Susanne Froberg. Tlf. 4477 2515

Nødpasning af børn fra 6 – 9 år eller 0. – 3. klasse
For at forebygge spredningen af coronavirus holder vores skoler lukket. Det gør de foreløbigt til og med mandag den 13. april. Der vil blive etableret en form for nødpasning for børn fra 0 – 9 år, som det ikke er muligt at passe hjemme.

Kriterier for nødpasning
1) Børn fra 6-9 år hvor forældrene varetager samfundskritiske funktioner. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2) Børn fra 6-9 år hvor forældrene er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
3) Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Gælder også tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Får du brug for nødpasning
Hvis du får brug for nødpasning af dit barn, skal du kontakte distriktsskolelederen i dit eget distrikt.

For at vi kan overholde 10-personersforbuddet er det meget vigtigt, at du giver besked til os på forhånd, hvis du får brug for nødpasning.

Du kan ringe mandag- torsdag fra kl. 06:30 – 17:30. Fredag fra kl. 06:30 – 16:00.
Husk at oplyse hvorfor du har behov for nødpasning.

​Baltorpskolen: Kirsten Weiland Tlf. 2497 3008
Hedegårdsskolen:  Henrik Rømer Nielsen Tlf. 2241 3262
Måløvhøj:  Peter Haldor Tlf. 2069 1235
Skovlunde: Per Udesen Tlf. 2135 7015
Skovvejen: Gitte Graatang. Tlf. 4477 3642
Kasperskolen (ingen pasning i uge 15): Merete Trier Frederiksen. Tlf. 4477 6285
Ordblindeinstituttet (ingen pasning i uge 15) (OI): Lars Vengfelt. Tlf. 2371 3672

Nødpasning for børn i privat pasningsordning
De kommunale dagtilbud er lukket af myndighederne for at forebygge spredningen af coronavirus. Ballerup Kommune er i den forbindelse forpligtet til at stille nødpasning til rådighed for forældre med børn i kommunale dagtilbud, som opfylder betingelserne.

Forældre, der har valgt privat børnepasning, er ikke omfattet af den kommunale ordning om nødpasning.

Forældrene skal i stedet kontakte sin private passer og spørge, om der er tilbud om nødpasning. Det er op til den enkelte private passer at afgøre om der iværksættes nødpasning.
 

Klubber og byggelegepladser
Begge dele holder lukket fra mandag og tilbyder ikke nødpasning.

Bliver dyrene passet i klubberne?
Ja. Medarbejderne passer dyrene, mens der er lukket.

Ungdomsskolen
Holder lukket, og al aktivitet er aflyst

Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, BFO og klub – bortfalder det?
Børne- og Undervisningsministeriet lægger op til, at der fortsat vil skulle ydes forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne skal stadig have løn, og der vil blive tilbudt nødpasning, skriver ministeriet på deres hjemmeside.

 

Du kan stadigvæk kontakte BusinessBallerup. Hjælpen og rådgivningen er den samme, vi arbejder blot hjemmefra.

Se kontaktoplysninger

Er jobcentret lukket?
Ja. Jobcentret er lukket ned. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Det vil sige, at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud.

Det betyder også, at du i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder din økonomiske ydelse som hidtil.

Hvilke aktiviteter suspenderes?

• Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud.
• Samtaler i jobcentre.
• Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
• Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner.

Hvis du er i virksomhedspraktik/løntilskud, opfordres du til at følge virksomhedens retningslinjer, og hvis du er i gang med et forløb på en uddannelsesinstitution at følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer.

Kan jeg kontakte nogen?
Ja. Jobcenterets medarbejdere vil i perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, fortsætte det administrative arbejde. Hvis der i den forbindelse er behov for at afklare spørgsmål e.a. vedrørende dit forløb, vil der blive taget kontakt til dig enten telefonisk eller digitalt. Du er også velkommen til at ringe tlf. 4477 2000.

Får jeg udbetalt min ydelse?
Ja. Der opretholdes et nødberedskab, der vil sikre, at disse aktiviteter fortsætter:

• Ledige og sygemeldte borgere vil fortsat modtage deres ydelse.
• Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i Jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag. Du kan få hjælp til dette ved at ringe til 4477 2000.
• Borgere kan henvende sig til jobcentret og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte den medarbejder, du i forvejen har samarbejde med, eller ringe på 4477 2000.

Der er oprettet en support-telefon for Ballerup-virksomheder, der måtte have spørgmål om fx:
 • Hvordan forholder jeg mig til aftalte virksomhedspraktikker og løntilskud, der skulle være- eller er aftalt til at starte?
 • Hvad gør jeg som virksomhed ift. et kandidatforløb der allerede ér startet (virksomhedspraktik, løntilskud m.v.), men grundet nødberedskabet omkring Corona-virus skal udskydes/afbrydes?
 • Hvor henter jeg hjælp omkring ”arbejdsfordeling” og tilsvarende spørgsmål?
Ring på tlf. 4477 6000 på hverdage i tidsrummet 9-15:30 med dine spørgsmål - så svarer vi på dem.

Er der åbent på biblioteket, i kulturhuse, på kultursteder eller idrætsfaciliteter
Nej. Alt er lukket til og med mandag den 13. april

Min brik virker ikke?
Nej. Alle fritidsbrikker er blevet deaktiveret.

Kan jeg træne i det fri?
Nej. De offentlige sundheds- og motionspladser er spærret af.

Er de offentlige legepladser lukket?
Kommunens legepladser er endnu ikke lukkede. På legepladserne hænger der info om at holde god afstand samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for legeaftaler.

 

Kan jeg besøge plejecentre, bosteder eller ældrecaféerne?
Nej. Der er indført stop for besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder og botilbud for at mindske smittespredning. Stoppet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig. 

Det er dog stadig muligt for nære pårørende at besøge døende og kritisk syge, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås og efter aftale med personalet. 

Sygeplejeklinikken
Behandling i klinikken er aflyst, og besøgene foregår i stedet hos borgerne.

Pleje og omsorg
Nødvendig pleje og omsorg hos borgere i hjemmepleje, plejecentre, korttidspladser og bosteder opretholdes som vanligt.

Hvordan beskytter I borgerne, når I besøger dem?
Personalet på sundheds- og ældreområdet er i øjeblikket ekstra opmærksomme på at følge hygiejnereglerne, så vi undgår smittespredning. Det betyder, at både ledelsen og personalet er ekstra opmærksomme på om:

 • personalet har mulige symptomer på sygdom, og dermed ikke skal møde på arbejde. 
 • du har symptomer på coronavirus, og de ved, hvordan de skal handle og håndtere sygdommen.  
I Ballerup Kommune følger vi nøje Sundhedsstyrelsen og andre myndigheders retningslinjer. Det betyder blandt andet, at hvis en borger - efter en lægefaglig vurdering - er under observation for eller er smittet med coronavirus, så anvender personalet handsker, kittel og maske. Det sker dog kun, hvis plejen kræver, at vi er i direkte kontakt med borgeren.

Kan jeg som pårørende overtage opgaver fra Hjemmeplejen for min pårørende?
Hvis du som pårørende i en periode gerne vil tilbyde at varetage opgaver, som Hjemmeplejen plejer at udføre, så kan du ringe til hjemmeplejen på 44773340.

Rådhuset er lukket for besøgende, men fagcentrene fungerer som normalt. Du kan derfor stadigvæk ringe og skrive til os inden for åbningstiden. Se kontaktoplysninger

 

Er alt lukket ned?
I korte træk: Ja. Al unødvendig aktivitet på området er aflyst eller udsat.

Sundhedshuset
Al fysisk aktivitet i huset er aflyst eller udsat. Du kan stadigvæk ringe på tlf. 4477 2607

Tandplejen
Tandplejen er lukket, og alle aftaler er aflyst. Har du akut behov, så kontakt Tandplejen

Tandreguleringen
Tandreguleringen er lukket, og alle aftaler er aflyst. Har du akut behov, så kontakt Tandreguleringen

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen lukker for alle unødvendige besøg. Barselsbesøg vil dog blandt andet finde sted.

Gruppetilbud
Alle gruppetilbud er aflyst. Det gælder fx rygestop.

LIVA
LIVA-vejledning kan fortsætte, da den kan ske uden fysisk kontakt

Fronten
Fronten er lukket og personer henvises i stedet til Brydehuset

Hvordan beskytter I borgerne, når I besøger dem?
Personalet på sundheds- og ældreområdet er i øjeblikket ekstra opmærksomme på at følge hygiejnereglerne, så vi undgår smittespredning. Det betyder, at både ledelsen og personalet er ekstra opmærksomme på om:

 • personalet har mulige symptomer på sygdom, og dermed ikke skal møde på arbejde. 
 • du har symptomer på coronavirus, og de ved, hvordan de skal handle og håndtere sygdommen.  
I Ballerup Kommune følger vi nøje Sundhedsstyrelsen og andre myndigheders retningslinjer. Det betyder blandt andet, at hvis en borger - efter en lægefaglig vurdering - er under observation for eller er smittet med coronavirus, så anvender personalet handsker, kittel og maske. Det sker dog kun, hvis plejen kræver, at vi er i direkte kontakt med borgeren.