Genoptræning

 • Du kan modtage træning alt efter dit udgangspunkt. 
 • Du kan blive genoptrænet, hvis du har en funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, som gør, at der er ting i dagligdagen, du ikke længere kan klare.
 • Vedligeholdende træning er for dig, som oplever ændringer i dit funktionsniveau, og som har svært ved klare dine daglige gøremål. 
 • Hvis du har været indlagt på et hospital, har du efter loven ret til genoptræning, hvis lægen vurderer, at der er et behov for dette.

 

Du kan ansøge om genoptræning, hvis du har du væsentlige problemer med at klare dine daglige gøremål forårsaget af sygdom eller ulykke, hvor du ikke har været omkring hospitalet.

Du kan ansøge om genoptræning via dette ansøgningsskema. Herefter vil du blive kontaktet af Ballerup kommune. 

 

 • Du modtager genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet.
 • Det er hospitalet, som vurderer, om du har brug for genoptræning.
 • Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, og sender din genoptræningsplan til Ballerup Kommune.
 • Herefter kontakter kommunen dig.

 

Det er ergoterapeuter, fysioterapeuter og træningsassistenter fra Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune, som træner og vejleder dig.

 

 

Træningen kan fx foregå:

 • I et træningslokale på et plejecenter
 • I dit eget hjem
 • I et varmtvandsbassin

Træningen kan foregå individuelt, på hold eller i grupper. 

Kontakt

Træning og
aktivitet

7230 9578

E-mail