Klar Hverdagen Selv

 • Har du svært ved at klare nogle af de daglige opgaver i hjemmet, og vil du gerne indgå i et samarbejde om at finde løsninger for, at du bedst muligt kan klare dig selv?
 • I Ballerup Kommune arbejder vi rehabiliterende. Med et rehabiliterings ønsker vi, så vidt det er muligt, at styrke dine muligheder for at blive mere selvhjulpen i din dagligdag.  

Forløbet er for borgere over 18 år i Ballerup Kommune.

For at deltage i forløbet skal du ansøge om hjemmehjælp fra kommunen eller allerede modtage hjemmehjælp.

 • Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp, medmindre du allerede modtager hjemmehjælp. 
 • En visitator fra kommunen vurderer ansøgningen, og om du er i målgruppen for tilbuddet.
 • En medarbejder fra Team Aktivt Hverdagsliv kontakter dig omkring planlægning og målsætning for dit videre forløb ud fra, hvad der er vigtigst for dig.
 • Forløbet kan vare op til ca. 12 uger. 
 • En medarbejder fra Aktivt Hverdagsliv kommer hjem til dig.
 • Ved første besøg tales der om formålet med forløbet og i fællesskab opsættes der mål. 
 • Medarbejderen ser, hvordan du udfører dine daglige gøremål.
 • Du bliver fx vejledt i, hvordan du udfører gøremålene mest hensigtsmæssigt og sikkert.
 • Når der er lagt en plan for forløbet vil Hjemmeplejens medarbejdere varetage det videre forløb i tæt samarbejde med dig. 
 • Hen mod slutningen vurderer Team Aktivt Hverdagsliv sammen med dig, hvorvidt du har opnået dine mål. 

Rehabiliteringsforløbet er tidsafgrænset og kan vare op til 12 uger. Det personale du møder vil samarbejde med dig og dine pårørende.  I fællesskab opsætter vi mål ud fra, hvad der er vigtigst for dig.

Vi kan fx hjælpe dig med, at du føler dig tryg ved:

 • at tage bad
 • at gøre rent
 • at genoptage aktiviteter uden for hjemmet eller støtte til struktur i hverdagen

Har du fortsat behov for hjælp efter forløbet, vil en visitator tage stilling til, om du kan bevilliges hjemmehjælp eller sygepleje ud fra, hvor meget du selv kan klare i hverdagen.

 

Kontakt

Aktivt Hverdagsliv

4477 6329