Klar Hverdagen Selv

Har du svært ved at klare nogle af de daglige opgaver i hjemmet, og vil du gerne indgå i et samarbejde om at finde løsninger, så du bedst muligt kan klare dig selv?

I Ballerup Kommune har vi et tilbud til dig om et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Det personale du møder, vil have fokus på at involvere og aktivere dig, så meget det er muligt.

Rehabiliteringsforløbet er en målrettet indsats, hvor vi støtter dig i at klare flere daglige gøremål selv, så du igen føler dig sikker og tryg i flere af dine daglige gøremål og aktiviteter.

Ved en aktiv indsats fra dig og personalet, vil vi ved fælles hjælp samarbejde om, at du opnår dine mål.

Forløbet er for borgere over 18 år i Ballerup Kommune.

Du skal ansøge om hjemmehjælp fra kommunen, eller allerede modtage hjemmehjælp, for at kunne deltage i forløbet. 

  • Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp, miedmindre du allered modtager hjemmehjælp. 
  • En visitator fra kommunen vurderer ansøgningen, og om du er i målgruppen for tilbuddet.
  • En medarbejder fra Team Aktivt Hverdagsliv kontakter dig omkring planlægning og målsætning for dit videre forløb ud fra, hvad der er vigtigst for dig.
  • En medarbejder fra Aktivt Hverdagsliv kommer hjem til dig.
  • Medarbejderen ser, hvordan du udfører dine daglige gøremål.
  • Du bliver vejledt i, hvordan du udfører gøremålene mest hensigtsmæssigt og sikkert.
  • Du kan for eksempel blive trænet i brugen af arbejdsredskaber og arbejdsstillinger. 

En medarbejder fra Aktivt Hverdagsliv vil sammen med dig vurdere, om du kan klare dig selv, eller om du stadigvæk har behov for hjemmehjælp.  

Kontakt

Aktivt Hverdagsliv

4477 6329

E-mail