Patientrettigheder og lovgivning

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner. 

Læs mere om aktindsigt på borger.dk

Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles. 

Læs mere om dit frie og udvidet valg af sygehus på borger.dk.

Du kan klage over eller søge erstatning for undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet. Læs på borger.dk mere om, hvordan du kan klage eller søge erstatning.

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling. Læs på borger.dk mere om livstestamenter.

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver. Læs på borger.dk mere om patientrådgivere.

En patientvejleder kan hjælpe dig med råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet. Læs på borger.dk mere om patientvejledere.

Du kan få gratis behandling hos læger og speciallæger, og tilskud til en række andre behandlinger. Læs på borger.dk mere om gratis behandling og tilskud.

Du har ret til tolkebistand ved behandling hos din egen læge, praktiserende speciallæge, og på sygehus. Læs på borger.dk mere om tolkebistand.

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus, og genoptræning. Læs på borger.dk mere om betalt transport.

Borgerrådgiveren kan hjælpe og vejlede dig, hvis du ikke er tilfreds med Ballerup Kommunes behandling af din sag. Borgerrådgiveren er uvildig og har tavshedspligt efter gældende lovgivning.