Patientrettigheder og lovgivning

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner. Læs mere her.

Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles. Læs mere her.

Som patient har du krav på information om din sundhed. Læs mere her.

Du kan klage over eller søge erstatning for undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet. Læs mere her.

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling. Læs mere her.

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver. Læs mere her.

En patientvejleder kan hjælpe dig med råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet. Læs mere her.

Du kan få gratis behandling hos læger og speciallæger, og tilskud til en række andre behandlinger. Læs mere her.

Du har ret til tolkebistand ved behandling hos din egen læge, praktiserende speciallæge, og på sygehus. Læs mere her.

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus, og genoptræning. Læs mere her.