Spædbørn

Læs mere om Sundhedsplejens tilbud til forældre med spædbørn nedenfor. 

 

Sundhedsplejen følger dit barns udvikling fra fødsel til ca. 9 måneder.  

Efter 9 måneders alderen kommer sundhedsplejersken ved særlige behov.

De faste hjemmebesøg følger dit barns udvikling. 

Hvis det er muligt at begge forældre kan være hjemme, forsøger vi at tilpasse tiderne for besøg i tidsrummet kl. 8 - 16. 

Du kan læse om de faste hjemmebesøg her: 

 • Barselsbesøg (tilbydes, når barnet er ca. 4 - 6 dage gammelt)
 • Etableringsbesøg (når barnet er ca. 7-10 dage gammelt)
 • 3 - 4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4 - 6 måneders besøg
 • 8 - 9 måneders besøg

(Sundhedsplejersken tilbyder hyppigere besøg ved særlige behov).

Her har du/I mulighed for at få individuel vejledning af en sundhedsplejerske udover de faste hjemmebesøg. 

Der er åbent hus på torsdage (undtagen helligdage)

 • SundhedsHuset fra kl. 13 - 15, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
 • Måløv Bibliotek, fra kl. 14 - 15, Måløv Hovedgade 60, 2760 Måløv.

Det kræver ikke tilmelding. 

I Åbent Hus kan du/I få mere viden om: 

 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning
 • Spørgsmål der er relevant for lige netop jeres familie.

Vi har følgende typer af mødregrupper i Ballerup Kommune: 

 • Mødregruppe
 • Ung mødregruppe
 • Multietnisk mødregruppe
 • Efterfødselsreaktions gruppe
 • Ved behov kan vi oprette andre grupper. 

Hvordan foregår en mødregruppe?

 • Gruppen vil som regel bestå af 6 mødre og deres børn. 
 • I mødes på skift hos hinanden.
 • Jeres sundhedsplejerske deltager 2 gange. 
 • Når sundhedsplejersken deltager, vil der være mulighed for at drøfte erfaringer og aktuelle emner om forældrerollen, samliv og hverdagen med et lille barn. 2. mødegang med sundhedsplejersken vil omhandle overgangen til fast føde. 

Sådan bliver du tilmeldt:

Du vil blive tilbudt at komme i mødregruppe ved etableringsbesøget med sundhedsplejersken.

Hvis du er mellem 16-25 år, kan du deltage i en mødregruppe for unge mødre.

Tilmeld dig: 

 • Du kan deltage i mødregruppen lige efter fødslen indtil dit barn starter i vuggestue eller dagpleje.
 • Tilmeld dig hos sundhedsplejerske Bettina Thomsen mobil: 44773865 
 • Deltagelse er gratis.

Hvornår og hvor ofte?

 • Kom og vær med – vi mødes hver fredag kl. 10-12 i Sundhedshuset, Sundhedsplejens lokale, Gl. Rådhusvej 13, stuen, 2750 Ballerup. 

Hvad laver vi i mødregruppen?

Det meste af tiden er vi på gulvet med børnene. Her leger vi med børnene, og du kan imens stille spørgsmål, og blive inspireret til at støtte dit barns udvikling.

Børnenes nysgerrighed gør, at de efterhånden bliver meget optaget af hinanden, og nyder samværet.

Vi er interesseret i at lære hinanden at kende ved at lytte og skiftevis fortælle lidt om os selv og børnene.

Vi serverer lidt frugt/grøntsager, imens vi drøfter hvordan det går.

Enkelte fredage vil der være planlagt aktiviteter eller oplæg.

Der vil være 2 sundhedsplejersker hver gang. 

 

Kom og mød andre mødre med forskellig kulturbaggrund. 

Tilmeld dig:

 • Tilmeld dig hos sundhedsplejerske Inge: 44773895 eller Lotte: 44773864
 • Det er gratis at deltage i mødregruppen
 • Du er meget velkommen, selvom du taler meget lidt dansk.
 • Vi bruger ikke tolke, men plejer at kunne forstå hinanden. 

Hvornår og hvor ofte?

 • Vi mødes hver 2. torsdag  kl. 11.00-12.45
 •  Vi mødes 5 gange i alt i Sundhedshuset, Sundhedsplejens lokale, Gl. Rådhusvej 13, stuen, 2750 Ballerup. 

Hvad laver vi i mødregruppen? 

 • I gruppen vil du lære andre mødre at kende
 • Vi taler om at være mor i Danmark
 • Du får viden om dit barns udvikling og sundhed
 • Vi vil støtte dig, så dit barn får den bedste start på livet
 • I gruppen lytter vi til hinanden, og fortæller om vores kultur og traditioner.
 • Vi er to sundhedsplejersker hver gang. 

Kontakt

Sundhedsplejen

Platanbuen 1
2750 Ballerup

Træffes på hverdage mellem 13-14.

Send os en besked 

4477 38 94

E-mail