Spædbørn

Læs mere om Sundhedsplejens tilbud til forældre med spødbørn nedenfor. 

 

Sundhedsplejen følger dit barns udvikling fra fødsel til det er 3½ år. 

Efter 3½ års alderen fungerer sundhedsplejersken som en konsulent, såfremt der er behov for dette. Dette aftales med dig og dit barns institution. 

Du kan læse om de hjemmebesøg som finder sted op til dit barn er 3½ år her: 

 • Barselsbesøg (tilbydes, når barnet er 3-5 dage gammelt)
 • Etableringsbesøg (når barnet er 7-10 dage gammelt)
 • 3-4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 5 måneders besøg
 • 8 måneders besøg
 • 1½ års besøg
 • 3½ års besøg

Siden er under opdatering...

Vi har følgende typer af mødregrupper i Ballerup Kommune: 

 • Mødregruppe
 • Ung mødregruppe
 • Multietnisk mødregruppe
 • Efterfødselsreaktions gruppe
 • Ved behov oprettes der grupper for mødre med tvillinger og for tidligt fødte børn

Hvordan foregår en mødgrgruppe?

 • Gruppen vil som regel bestå af 6 mødre og deres børn. 
 • I mødes på skift hos hinanden.
 • Jeres sundhedsplejerske deltager 2 gange. 
 • Når sundhedsplejersken deltager, vil der være mulighed for at drøfte erfaringer og aktuelle emner.

Sådan bliver du tilmeldt:

Du vil blive tilbudt at komme i mødregruppe ved etableringsbesøget med sundhedsplejersken.

Hvis du er mellem 16-25 år, kan du deltage i en mødregruppe for unge mødre.

Tilmeld dig: 

 • Du kan deltage i mødregruppen lige efter fødslen til dit barn starter i vuggestue eller dagpleje.
 • Tilmeld dig hos sundhedsplejerske Bettina Thomasen mobil: 44773865 
 • Deltagelse er gratis.

Hvornår og hvor ofte?

 • Kom og vær med – vi mødes hver fredag kl. 10-12 i Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13, 2.sal, 2750 Ballerup. 

Hvad laver vi i mødregruppen?

 • I mødregruppen er vi to sundhedsplejersker.
 • Det meste af tiden er vi på gulvet med børnene.
 • Her leger vi med børnene, og du kan imens stille spørgsmål, og blive inspireret til at støtte barnets udvikling.
 • Børnenes nysgerrighed gør, at de efterhånden bliver meget optaget af hinanden, og nyder samværet.
 • Vi er interesseret i at lære hinanden at kende ved at lytte og skiftevis fortælle lidt om os selv og børnene.
 • Vi serverer lidt frugt/grøntsager, imens vi drøfter hvordan det går.
 • Enkelte fredage vil der være planlagt aktiviteter eller oplæg.

 

Kom og mød andre mødre med forskellig kulturbaggrund. 

Tilmeld dig:

 • Tilmeld dig hos sundhedsplejerske Inge: 44773895 eller Lotte: 44773864
 • Det er gratis at deltage i mødregruppen
 • Du er meget velkommen, selvom du taler meget lidt dansk.

Hvornår og hvor ofte?

 • Vi mødes hver 2. torsdag  kl. 11.00-12.45
 •  Vi mødes 5 gange i alt i Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13, 2.sal, 2750 Ballerup. 

Hvad laver vi i mødregruppen? 

 • Vi er to sundhedsplejersker, som gerne vil invitere dig og dit barn til at deltage i vores multikulturelle mødregruppe.
 • I gruppen vil du lære andre mødre at kende
 • Vi taler om at være mor i Danmark
 • Du får viden om dit barns udvikling og sundhed
 • Vi vil støtte dig, så dit barn får den bedste start på livet
 • I gruppen lytter vi til hinanden, og fortæller om vores kultur og traditioner.

Familiehuset er kommunens tilbud til børnefamilier, der på forskellig vis oplever vanskeligheder i familien.

Der tilbydes forskellige former for rådgivning, familiebehandling og gruppeforløb.

Hvis du oplever vanskeligheder omkring børneopdragelse, har problemer med familiens trivsel eller har været udsat for hændelser, der har bragt familien i krise, kan du få hjælp af Familiehuset.

Kontakt

Sundhedsplejen

Platanbuen 1
2750 Ballerup

Træffes alle hverdage mellem 13-14.

4477 38 94

E-mail