Vi venter barn

Sundhedsplejen er et tilbud til alle forældre og børn i Ballerup Kommune, og tager udgangspunkt i dig, dit barn, og din familie.

Sundhedsplejen kan hjælpe med:

 • En god start som familie og støtte til at opnå tryghed som forælder.
 • Hjælp og støtte til etablering af amning.
 • Pasning og pleje
 • At få en god relation til dit barn
 • Hjælp og vejledning til dig og dit barn med særligt behov.
 • Sundhedsplejen kan, efter aftale med dig, inddrage andre eksperter. Det kan fx være medarbejdere fra det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. 

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, og må  ikke videregive oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Er du/I kommende forældre og venter dit/jeres 1. barn, eller har haft et svært forløb med sidste barn, så kan du/I få et graviditetbesøg af sundhedsplejersken.

Det finder sted hjemme hos dig/jer.

Sundhedsplejersken kommer hjem til dig/jer efter aftale.

Ring til os og lav en aftale om hjemmebesøg. 

Ud over at lære jeres sundhedsplejerske at kende, kan I drøfte spørgsmål som:

 • Forventninger til at få et barn
 • Praktiske forberedelser
 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning
 • Parforhold og forældreskab
 • Spørgsmål der er relevant for lige netop jeres familie fx særlige bekymringer, tidligere efterfødselsreaktioner, ung mor m.v.
 • Drøfte andre emner, som er vigtige for dig.

Kunne du og din familie tænke jer at møde andre familier som har en nyfødt, samt få individuel vejledning af en sundhedsplejerske?

Mød op på alle torsdage (undtagen helligdage) fra 13-15 i SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup. Det kræver ikke tilmelding. 

Til Åbent Hus kan du/I få mere viden om: 

 • Forventninger til at få et barn
 • Praktiske forberedelser
 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning
 • Parforhold og forældreskab
 • Spørgsmål der er relevant for lige netop jeres familie fx særlige bekymringer, tidligere efterfødselsreaktioner, ung mor m.v.

Familiehuset er kommunens tilbud til børnefamilier, der på forskellig vis oplever vanskeligheder i familien.

Der tilbydes forskellige former for rådgivning, familiebehandling og gruppeforløb.

Hvis du oplever vanskeligheder omkring børneopdragelse, har problemer med familiens trivsel eller har været udsat for hændelser, der har bragt familien i krise, kan du få hjælp af Familiehuset.

Kontakt

Sundhedsplejen

Platanbuen 1
2750 Ballerup

Træffes alle hverdage mellem 13-14.

4477 38 94

E-mail