Ældretandpleje

Ældretandplejen er et tilbud til alle i Ballerup Kommune, der er fyldt 67 år.

Tilbuddet giver mulighed for at modtage tandpleje på en kommunal eller privat tandklinik.

Du kan opnå tilskud til din egen betaling af tandplejeregning, hvis du er berettiget til helbredskort (formuegrænsen er 84.300 kr. i 2017). 

Tilskuddet kan benyttes til al tandbehandling og al protesebehandling.

Når du fylder 67 år eller tilflytter Ballerup Kommune og er 67 år eller ældre, får du tilsendt tilbud om ældretandpleje plus et svarkort, du skal udfylde og returnere, hvis du ønsker at deltage.

  • I 2017 kan du opnå op til 700 kr. i tilskud, hvis du er berettiget til helbredskort.
  • Det første år du deltager i ældretandplejen, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt fra og med den måned, hvor du har fødselsdag.
  • Vær opmærksom på, at tilskuddet følger kalenderåret.
  • Hvis beløbet ikke er brugt op, når året er omme, bortfalder restbeløbet samtidig med, at du får mulighed for et nyt tilskud.
  • Der kan evt. opnås yderligere tilskud til tandpleje ved at søge om personligt tillæg efter pensionslovens regler.

Udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen ”danmark”, trækkes fra inden Ballerup Kommunes tilskud.

Du kan frit vælge, om du vil modtage tilbuddet på en kommunal eller privat tandklinik. Vilkårene for Ballerups tilskud er det samme begge steder.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om ældretandplejen.

Evt. spørgsmål om helbredskort kan rettes til Borgertorvet på Ballerup Rådhus. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

Hvis du har akut behov for tandpleje uden for klinikkernes åbningstid, kan du benytte en privat tandlæge eller Tandlægevagten:
 
Tandlægevagten kan efter kl. 16 kontaktes på telefon 1813

 

Kontakt

Tandplejen

Platanbuen 1,
opgang C 3, 1. sal
2750 Ballerup

4477 3876

E-mail