Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er en fleksibel og mobil ordning, der udføres af kommunens tandplejepersonale.

Omsorgstandplejen kommer ud til:

 • Kommunens tandklinikker
 • Plejecentrene
 • Privat hos den enkelte patient

Læs mere om omsorgstandplejen nedenfor.

  Omsorgstandpleje kan modtages af:

  • Beboere på plejecentre
  • Andre, der kan sidestilles hermed

  Hjemmeboende skal visiteres af visitationsteamet.

  Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 01. januar igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler. Find kontaktoplysningerne under ’Kontakt’ i menulinjen øverst på denne side.”

  http://ballerup.omsorgstandpleje.org/

  Din egenbetaling for omsorgstandplejen er 520 kr. i 2018. Beløbet fordeles over 12 måneder og trækkes automatisk i pensionen af Udbetaling Danmark.

   

  Omsorgstandplejen omfatter

  • Regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser
  • Forebyggelse af sygdomme i tænder og mund
  • Behandling af sygdomme i tænder og mund. Er det ikke  muligt at gennemføre en optimal behandling, målrettes indsatsen mod at holde patienten fri for smerter og andre gener

  Hvis du har akut brug for tandpleje uden for klinikkens åbningstid, er der følgende muligheder: 

  • Beboere på plejecentre eller deres pårørende skal henvende sig til plejepersonalet, der kan vejlede om muligheder for hjælp
  • Borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje i hjemmetandplejen, kan benytte en privat tandlæge eller Tandlægevagten.

  Tandlægevagten kan kontaktes på telefon 1813 efter kl. 16.

  1813 rådgiver og vejleder om behandlingstilbud. Ved akutte tandskader bliver du henvist til nødvendig akut behandling.

  Kommunen refunderer regningen for akut behandling.

  Kontakt

  Tandplejen

  Platanbuen 1,
  opgang C 3, 1. sal
  2750 Ballerup

  4477 3876

  E-mail