Tandregulering

 

 

Behandlingen er gratis for 0-15-årige, der ikke er udmeldt af Tandplejen i Ballerup Kommune, hvis behandlingen foretages i Center for Tandregulering.

For 16- og 17-årige gælder reglerne for frit valg af privat tandlægepraksis. Behandlingsforslag skal godkendes af kommunen, før behandlingen kan sættes i gang.

En vurdering af tandstillingen er en del af tandplejens regelmæssige undersøgelser.  Når der er behov for en tandreguleringsbehandling, løses opgaven af:

  • Center for Tandregulering (CFT). Centret er en topmoderne tandreguleringsklinik, der betjener børn og unge fra Ballerup, Egedal og Furesø kommune, der ejer centret.
  • Læs mere på CFT’s hjemmeside: www.cftand.dk

Kontakt

Center for
tandregulering

Baltorpvej 20 B
750 Ballerup

4477 6400

E-mail