Sundhedspleje

Sundhedsplejen er et tilbud til alle forældre og børn i Ballerup Kommune, og tager udgangspunkt i dig, dit barn, og din familie. Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle nyfødte børn og deres familier, samt følger børnene i deres skoleforløb. 

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske, og har en videregående diplomuddannelse i sundhedspleje. 

Sundhedsplejen kan hjælpe med:

  • En god start som familie og støtte til at opnå tryghed som forælder
  • Hjælp og støtte til etablering af amning
  • Pasning og pleje
  • At få en god relation til dit barn
  • Hjælp og vejledning ved særlige behov
  • Sundhedsplejen kan, efter aftale med dig, inddrage andre fagpersoner. Det kan fx være medarbejdere fra det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, og må  ikke videregive oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Kontakt

Sundhedsplejen

Platanbuen 1
2750 Ballerup

Træffes på hverdage mellem 13-14.

Send os en besked 

4477 38 94

E-mail