Ansøgning om tildeling af plads på botilbud

Ansøgning om tildeling af plads på botilbud i Ballerup Kommune behandles på baggrund af dette skema. Det er derfor vigtigt at ALLE relevante felter i skemaer er udfyldt.
Der gøres opmærksom på, at I ved denne ansøgning automatisk giver betalingstilsagn til det tilbud, som Ballerup Kommunes visitationsudvalg vurderer relevant for borgeren.

Tilbud
Borgers personlige data
Skriv dit cpr.nr. med bindestreg: xxxxxx-xxxx
Baggrundsoplysninger
Beskrivelse af borgerens situation
VUM og faglig vurdering
Indsatsplan
Aftaler/forventninger imellem myndighed og leverandør