Politik og strategier

Det er med glæde, at vi kan præsentere en samlet handicappolitik for Ballerup Kommune.

Handicappolitikken er en ramme om vores indsats på handicapområdet de kommende år, hvor vi står over for store udfordringer, blandt andet som følge af kommunalreformen.

Her kan du læse om Handicappolitikken fra december 2015

Vi har også lavet en letlæselig udgave af vores handicappolitik:
Et godt liv med handicap

 

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder for at udarbejde en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien er baseret på indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser og skal

  • sikre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen,

  • skabe gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser samt

  • sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Rammeaftalen 2016 er gældende i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2016.

Se Udviklingsstrategien ogStyringsaftalen for 2016.
Læs mere om Rammeaftalen på hjemmesiden http://www.rammeaftale-h.dk.

 

Handicap- og Psykiatri håndbog for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Andre sider i Politik og strategier