Kontakt

Afsnittet Handicap og Psykiatri i Center for Social og Sundhed dækker over

  • handicaptilbud til voksne
  • misbrugsområdet
  • socialpsykiatrien

og udbyder borgernære tilbud indenfor handicap, psykiatri, misbrug og senhjerneskadede.

 

Andre sider i Kontakt