STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Målet med uddannelsen er at klæde dig  på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. 

Uddannelsen skal afklare dit senere boforhold og beskæftigelse, og den er særlig tilrettelagt med henblik på dine kvalifikationer, modenhed, interesser og behov. 

Du kan blandt andet modtage faglig undervisning og træning i: 

  • At klare egen boligsituation.
  • At håndtere voksenlivet.
  • At udvikle sociale relationer.
  • Praktikophold i forbindelse med fremtidig beskæftigelse. ​

SOCIALE MEDIER