STU-Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Målet med uddannelsen er at klæde dig  på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. 

Uddannelsen skal afklare dit senere boforhold og beskæftigelse, og den er særlig tilrettelagt med henblik på dine kvalifikationer, modenhed, interesser og behov. 

Du kan blandt andet modtage faglig undervisning og træning i: 

 • At klare egen boligsituation.
 • At håndtere voksenlivet.
 • At udvikle sociale relationer.
 • Praktikophold i forbindelse med fremtidig beskæftigelse. ​
 • Du er berettiget til en STU-uddannelse, når du ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv med specialpædagogisk støtte.
 • Dine muligheder for at få et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud afhænger derfor også af, om der findes andre uddannelsestilbud, som du kan gennemføre.
 • Dette afgøres af din uddannelsesvejleder og et visitationsudvalg i Ballerup Kommune.
 • Uddannelsesvejlederen indstiller dig til uddannelsen.
 • Visitationsudvalget i Ballerup Kommune skal godkende, at du er i målgruppen til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
 • Når du er godkendt, udarbejder uddannelsesvejlederen i samarbejde med dig og dine forældre et til to forslag til et uddannelsessted, der også skal godkendes af Ballerup Kommune. 
 • Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da din sagsbehandler. 
 • Du kan begynde efter du har afsluttet folkeskolen, og skal være påbegyndt inden det 25. år.
 • Uddannelsen varer 3 år, og skal tages inden for 5 år (inklusiv evt. pauser/orlov). 
 • STU-uddannelsen kan påbegyndes den 1. januar og den 1. august.
 • Forløbet skal uddanne dig til voksenlivet.
 • Derfor lærer du at vaske tøj, købe ind, lave mad, bage, færdes i trafikken, og så videre.   
 • Under STU-uddannelsen afklares det, hvilken fremtidig bolig du kan bo i.
 • Det kan være egen lejlighed, opgangsfællesskab eller bofællesskab. 
 • Praktikker skal hjælpe med at afklare din fremtidige beskæftigelse.  

Baggrund og lovgrundlag