Træning og Genoptræning

 • Du kan få genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet og i den forbindelse har fået en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen bliver automatisk sendt til Træning & Aktivitet.
 • Du kan få genoptræning, hvis du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdagsopgaver. I dette tilfælde skal du kontakte Visitationen.
 • Vedligeholdende træning er for dig, som oplever ændringer i dit funktionsniveau, og som har svært ved klare dine daglige gøremål. 
 • Sammen med dig udarbejdes en plan for dit træningsforløb.

 

Du kan ansøge om træning og genoptræning, hvis du har du væsentlige problemer med at klare dine daglige gøremål forårsaget af sygdom eller ulykke, hvor du ikke har været omkring hospitalet.

Du kan ansøge om genoptræning via dette ansøgningsskema. Herefter vil du blive kontaktet af Visitationen i Ballerup kommune. 

 

 • Du kan få genoptræning efter udskrivelse fra hospitalet
 • Det er lægen på hospitalet, som vurderer, om du har brug for genoptræning
 • Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, og sender din genoptræningsplan til Ballerup Kommune
 • Herefter kontakter kommunen dig inden for 4 dage efter din udskrivelse
 • Din træningsopstart sker inden for 7 dage efter udskrivelse, medmindre lægen har angivet andet
 • Såfremt kommunen ikke kan tilbyde træningsopstart inden for 7 dage, har du mulighed for at vælge en privat behandler. I dette tilfælde vil du blive informeret af visitator i Træning og Aktivitet. 

 

Det er ergoterapeuter, fysioterapeuter og træningsassistenter fra Træning og Aktivitet i Ballerup Kommune, som træner og vejleder dig.

 

 

Træningen foregår primært i:

 • SundhedsHuset
 • et lokale på et plejecenter i kommunen
 • borgerens eget hjem
 • varmtvandsbassin.

Træningen foregår primært på hold eller i grupper. 

Træningen kan foregå i en nabokommune fx Vi Samler Kræfterne. Læs mere her: http://visamlerkraefterne.dk/

Kontakt

Træning og
aktivitet


Send os en besked 

4477 2607

E-mail