Sundhedshuset bliver centrum for genoptræning

sundhedshuset
3. december 2018

Sundhedshuset bliver fra januar 2019 stedet for genoptræning, hvis man bor i Ballerup Kommune

Sundhedshuset i Ballerup bliver fra januar 2019 centrum for genoptræning i Ballerup Kommune for de borgere, der måtte have behovet.

Ved at samle det hele ét sted bliver det muligt at styrke fagligheden, sikre flere ugentlige træningshold og dermed også overholde det nye lovkrav om, at genoptræning skal gives senest syv dage efter udskrivning. Derudover giver flytningen også borgerne bedre mulighed for at komme på hold med andre, der har brug for præcis den samme genoptræning.

- Det handler om at give det bedste tilbud, så snart vores borgere har brug for det. Vi vil gerne etablere et samlet center for genoptræning, og det kan vi gøre ved at samle viden, faglighed og tilbud ét sted, siger Lolan Marianne Ottesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Optimale rammer

Tidligere har genoptræningen i Ballerup Kommune været spredt ud over kommunens forskellige bydele i både holdtræning og individuel træning. Fra årsskiftet samles mest muligt i Sundhedshuset, men fx vil bassintræning fortsat foregå på Plejecenter Lundehaven.

- Nogle borgere vil opleve lidt længere transport end i dag. Til gengæld kan vi tilbyde et endnu bedre genoptræningstilbud i optimale rammer. Det er de samme medarbejdere, og dermed er kvaliteten fortsat sikret, siger Lolan Marianne Ottesen.

Sundhedshuset ligger på Gl. Rådhusvej 13. Det er tæt på Ballerup Rådhus, og så holder servicebussen lige ude foran.

Brugere, borgere og foreninger, der bliver direkte berørt at rokeringen, får direkte besked.