Sundhedspris går til ildsjæl for Ballerups ældre

Ingrid Jensen modtog Sundhedsprisen 2018
2. oktober 2018

Leder af besøgstjenesten i Ældre Sagen Ingrid Jensen har modtaget Sundhedsprisen 2018 for sin årelange indsats for demente og ensomme ældre i Ballerup Kommune.

Foto: Modtageren af Sundhedsprisen 2018 Ingrid Jensen sammen med borgmester Jesper Würtzen (t.v. i baggrunden) og alle de nominerede. Kandidaterne til årets sundhedspris var - foruden Ingrid Jensen - foreningen Mandehørm, Ballerup Motion, Jill Moth, Bydelsmødrene i Ballerup, Peter Bloch fra Ballerups Kræfter samt Fitforkids.    

Uddelingen af årets sundhedspris fandt sted fredag aften på Frivillig- og Foreningscenter Tapeten, der i anledning af den nationale Frivillig Fredag lagde hus til en stor fest for kommunens frivillige kræfter. Foruden uddeling af den generelle sundhedspris bød den festlige fredag også på levende musik og stor middag for alle de fremmødte.

Ingrid Jensen modtog sundhedsprisen på 10.000 kr. for sit store arbejde med at lette tilværelsen for folk med demens og deres pårørende. Ingrid er blandt andet aktiv i Ballerup Kommunes demenscafé og har været den drivende kraft bag bestræbelserne på at gøre kommunen demensvenlig.

I kraft af sin rolle som leder af besøgstjenesten i Ældre Sagen er Ingrid derudover meget engageret i arbejdet for at skabe glæde og fornyet energi blandt ensomme ældre. Alle sammen vigtige indsatser, som i høj grad er med til fremme livskvalitet og mental sundhed blandt borgerne i Ballerup Kommune.     

 

Bred forståelse af sundhed i Ballerup
Forud for prisuddelingen holdt borgmester Jesper Würtzen en tale, hvor han på vegne af dommerkomitéen roste kommunens mange frivillige kræfter og foreninger for deres engagerede og idérige sundhedsinitiativer, som bidrager til at styrke både den mentale, sociale og fysiske sundhed.   

Den generelle sundhedspris blev i år uddelt for tiende gang. Der var imidlertid ingen indstillinger til årets anden pris på 5.000 kr., der gives til børn og unge under 18 år, som gør en særlig sundhedsfremmende indsats for øvrige børn og unge. Denne nye børnesundhedspris kommer dog forhåbentlig i spil, når sundhedspriserne uddeles igen til næste år.