Tapeten bliver en del af Ballerup Idrætsby

Tapeten bliver en del af Ballerup Idrætsby
14. januar 2019

Til foråret overtager Ballerup Idrætsby idræt og lokaler på Tapeten. Det giver mulighed for at høste fælles frugter inden for sport og aktivt fritidsliv.

Der sker ændringer på den gamle tapetfabrik, som hidtil har været forenings- og frivillighedscenter Tapeten. De daglige brugere har nok allerede bemærket, at der er sat ting i værk, og at der er rykket nye mennesker ind. I den kommende tid vil der desuden ske yderligere justeringer og tiltag.

Ballerup Idrætsby overtager ansvaret for idrætsfaciliteterne samt møde- og udlejningslokaler. Samtidig overtages en del af Tapetens lokaler af Arbejdsmarkedscenter Ballerups Tilbudsservice, der arbejder med at bringe Ballerups ledige borgere i beskæftigelse eller i uddannelse. Sideløbende vil frivillighedsaktiviteter herunder Frivillighedsrådet flytte over på Ballerup Bibliotek.

Ballerup Idrætsby glæder sig til at tage godt imod brugere og faciliteter på Tapeten.

- Vi glæder os meget til at byde vores nye holdkammerater velkommen, når Ballerup Idrætsby bliver holdfører, og vi ser frem til i fællesskab at knytte Tapeten tættere til Ballerup Idrætsby, der kun ligger et godt boldkast fra Tapeten. Allerede nu deler vi den fælles glæde for sport og aktivt fritidsliv, og der kan være meget synergi at høste, når idrætsfaciliteterne bliver slået sammen – både for Idrætsbyens brugere og for Tapetens brugere, siger Ketil Christensen, der er Chef for Ballerup Idrætsby. 

Den endelige overtagelse vil ske 1. marts. Lige nu arbejdes der på, at skabe en så glidende og god overgang som muligt.