Torvevej er spærret mod syd

Vejarbejde
7. september 2020

Tirsdag morgen den 8. september bliver Torvevej spærret i sydgående retning fra krydset ved Bybuen og frem mod Blokhaven (første sidevej på højre hånd).

OPDATERET 2. OKTOBER - NY SLUTDATO.

Vejen bliver spærret, da anlægsarbejdet på Torvevej er nået ind i sin sidste fase – omlægning af den vestlige vejside. Syd for Blokhaven kan bilister færdes i begge retninger. Samtidig med spærringen mod syd etableres, ophæves den mod nord fra Ballerup Boulevard mod Lundebjerggårdsvej.

Vejen er spærret frem til og med den 7. oktober.

På kortet er spærringen af Torvevej markeret med gult. Mulige kørselsretninger er angivet med rød.

Oversigtsbillede over afspærring af Torvevej