Beplantning

Kommende beplantning på tværs af Ballerup Boulevard

Her kan du læse om den kommende beplantning langs Ballerup Boulevard:

Beplantning langs Ballerup Boulevard før omlægningen:

Beplantning langs Ballerup Boulevard før ombygning

Tværsnit af Ballerup Boulevard før ombygning med to kørespor i hver retning og begrænset beplantning.

Beplantning efter omlægningen:

Beplantning langs Ballerup Boulevard efter ombygning

Tværsnit af Ballerup Boulevard efter ombygning med ét kørespor i hver retning, der frigiver plads til ekstra træbeplantning.

Trækrone over Ballerup Boulevard
Beplantning af store løvtræer vil med tiden vokse sig til en tæt trækrone, der markerer byrummet for Skovlunde:

Med tiden vil de nye træer danne en tæt trækrone ind over Ballerup Boulevard

Langs begge sider af Ballerup Boulevard plantes der i alt 300 træer, der er mellem 3-5 meter høje

  • Store løvtræer (markeret med grønt)
  • Træer med let løv (markeret med lyserødt)

Ballerup Boulevard beplantes med forskellige typer af løvtræer

 

Store løvtræer
De store løvtræer, der udgør hovedparten af beplantningen, vil være eg og fuglekirsebær:

Løvtræer som eg og fuglekirsebær plantes langs Ballerup Boulevard

Træer med let løv
Særlige steder og overgange langs boulevarden, der markerer den bymæssige sammenhæng, beplantes med træer med let løv som robinia og kirsebær:

Særlige steder og overgange markeres med beplantning af Robinia- og kirsebærtræer

Ballerup Boulevard vil blomstre gennem forår og sommer:

Blomstring i april langs Ballerup Boulevard

 

 

Blomstring i maj langs Ballerup Boulevard
 

 

Blomstring i juni langs Ballerup Boulevard

På arealet under de kommende træer anlægges der:

  • Plante- og regnvandsbede
  • Belægning

Der etableres beplantning langs Ballerup Boulevard

Bede
Plantebede og regnbede giver farver til bylivet langs boulevarden. Bedene opsuger regnvand og aflaster regnvandssystemet.

Eksempler på beplantning langs Ballerup Boulevard

Belægning
Mellem bedene anlægges der belægning med slotsgrus.

Belægning med slotsgrus langs med Ballerup Boulevard

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail