Beplantning

Kommende beplantning på tværs af Ballerup Boulevard

Her kan du læse om den kommende beplantning langs Ballerup Boulevard:

Beplantning langs Ballerup Boulevard før omlægningen:

Tværsnit af Ballerup Boulevard før ombygning med to kørespor i hver retning og begrænset beplantning.

Beplantning efter omlægningen:

Tværsnit af Ballerup Boulevard efter ombygning med ét kørespor i hver retning, der frigiver plads til ekstra træbeplantning.

Trækrone over Ballerup Boulevard
Beplantning af store løvtræer vil med tiden vokse sig til en tæt trækrone, der markerer byrummet for Skovlunde:

Langs begge sider af Ballerup Boulevard plantes der i alt 300 træer, der er mellem 3-5 meter høje

  • Store løvtræer (markeret med grønt)
  • Træer med let løv (markeret med lyserødt)

 

Store løvtræer
De store løvtræer, der udgør hovedparten af beplantningen, vil være eg og fuglekirsebær:

Træer med let løv
Særlige steder og overgange langs boulevarden, der markerer den bymæssige sammenhæng, beplantes med træer med let løv som robinia og kirsebær:

Ballerup Boulevard vil blomstre gennem forår og sommer:

 

 


 

 

På arealet under de kommende træer anlægges der:

  • Plante- og regnvandsbede
  • Belægning

Bede
Plantebede og regnbede giver farver til bylivet langs boulevarden. Bedene opsuger regnvand og aflaster regnvandssystemet.

Belægning
Mellem bedene anlægges der belægning med slotsgrus.

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail