Hvad sker der med boulevarden?

Ballerup Kommune ombygger Ballerup Boulevard og på sigt også Bybuen og Torvevej

Kortet viser de store trafikveje i Skovlunde bymidte med Ballerup Boulevard og de to sideveje Bybuen og Torvevej

Her kan du læse om ombygningen af Ballerup Boulevard (2017) og de kommende ombygninger af Bybuen og Torvevej (2018):

Ombygningen af Ballerup Boulevard omfatter det røde areal og afgrænses:

 • mod nord af institutionsområdet ved Lilletoften, Skovlunde Center Nord og etageboligbebyggelsen AAB's afdeling 107
 • mod syd af Gammel Skovlunde, Skovlundecenter Syd og institutionsområdet ved indgangen til Skovlunde Bypark

Strækningen er ca. 400 meter lang.

Skovlunde området for lokalplan 147

Ombygningen af boulevarden indebærer også ombygninger, der foretages i 2018, på:

 • Bybuen 
 • Torvevej

Ballerup Boulevard før ombygning

Ballerup Boulevard gennem Skovlunde bymidte efter ombygning

Ballerup Boulevard ombygges i 2017.

Ballerup Boulevard skal på stykket, der løber gennem Skovlunde bymidte (ca. 400 meter), omdannes til en egentlig grøn boulevard.

Kort fortalt betyder det, at boulevarden ombygges med:

 • Indsnævring af boulevarden med ét kørespor i hver retning
 • Plantebede med store træer
 • Ny belysning
 • Ny cykelsti og fortov
 • Nye buslommer
 • Ny hastighedsbegrænsning på 40 km/t (på sigt)

Gennemkørsel
Ombygningen medfører:

 • Antal kørespor reduceres fra to spor til ét spor i hver retning
 • Hastigheden nedsættes fra 70 km/t til 40 km/t (på sigt)

Lyskrydssignaler
Der bliver etableret lyskrydssignaler ved:

 • Tre-benet kryds ved Ballerup Boulevard og Bybuen 
 • Fodgængerovergang på Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Torvevej

Beplantning
Der bliver:

 • Plantet 300 store træer på mellem 3-5 meters højde. Træerne vil med tiden danne en samlet krone ind over boulevarden.
 • Anlagt plantebede og regnvandsbede langs begge sider af Ballerup Boulevard.

  Læs mere om beplantning her

Torvevej før ombygning (set fra nord mod syd)

Torvevej ombygges i 2018.

Torvevej før ombygning
Torvevej er i dag en fire-sporet vej, der forbinder Skovlunde Byvej med Ballerup Boulevard og bl.a. betjener Lundebjerggårdsvej og Blokhaven. På Torvevej kører der ca. 6.800 køretøjer i døgnet.

Torvevej efter ombygning
Torvevej vil blive ombygget med:

 • Antal kørespor reduceres fra to spor til ét spor i hver retning
 • Indsnævring i den vestlige side (venstre side på foto), hvilket giver mulighed for:
  • Byudvikling
  • Parkeringsbåse langs vejen

Torvevej vil beholde:

 • Samme hastighedsbegrænsning på 50 km/t
 • Samme størrelse vejkryds i hver ende af Torvevej
 • Samme svingbaner på strækningen

Samme trafikmængde
Trafikberegninger viser, at Torvevej kan reduceres fra to til ét kørespor i hver retning, uden at det medfører trængsel på strækningen i forhold til de trafikmængder, der er i dag.

Samme busdrift
Busdriften ønskes bevaret på Torvevej. Der vil medføre etablering af nye buslommer for stop/standsning, da Torvevej kun vil have ét kørespor i hver retning.

Bybuen før ombygning

Bybuen efter ombygning

Bybuen ombygges i 2018.

Bybuen før ombygning
Bybuen er en to-sporet vej, der betjener:

 • Skovlunde Station
 • Plejecenter Lundehaven
 • beboere til Lilletoften, Ringtoften og Blokhaven
 • besøgende til butikker i Skovlunde Center Nord

På Bybuen kører der ca. 2.000 køretøjer i døgnet - ca. 1.300 biler i sydgående retning og ca. 700 i nordgående retning. Forskellen skyldes gennemkørende trafik i sydgående retning fra Torvevej til Ballerup Boulevard.

Bybuen efter ombygning
Der forventes en smule mere gennemfartstrafik på Bybuen, når:

 • Ballerup Boulevard indsnævres
 • Svingretninger til og fra Bybuen etableres

Den øgede gennemkørende trafik bliver reguleret ved at sanere vejstrækningen med anden belægning, plantning af træer samt anlæg af flere skråparkeringspladser.

Eventuelle fremtidige tiltag
Hvis tiltagene ovenfor ikke dæmmer nok op for den gennemkørende trafik, vil der være mulighed for at:

 • Ensrette Bybuen
 • Lukke Bybuen for trafik ved plejecentret i Skovlunde bymidte (dog vil en evt. lukning indebære en bussluse)

Efter ombygningen og indsnævringen af Ballerup Boulevard vurderes det, hvorvidt ét af disse tiltag bliver nødvendigt.

I dag (før ombygning) er bymidterne i Skovlunde Nord og Skovlunde Syd skåret igennem af Ballerup Boulevard.

Fodgængerovergang over Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Torvevej
For at skabe en reel sammenhæng i Skovlunde bymidte etableres der fodgængerovergang over Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Torvevej. Fodgængere og cyklister kan dermed let færdes mellem den nordlige og sydlige del af bymidten.

Der etableres fodgængerovergang med:

 • Lyssignal
 • Midterhelle, så fodgængere kan krydse ét kørespor ad gangen

Lyssignal ved fodgængerovergangen indgår i en samordning med signalerne i de nærtliggende kryds og vil derfor ikke medføre større forsinkelser i trafikken.

Fodgængerovergang over Ballerup Boulevard ved Bybuen og Gammel Skovlunde
I dag (før ombygning) krydser bløde trafikanter Ballerup Boulevard ved Bybuen gennem en åbning i autoværnet, uden at der er en egentlig fodgængerovergang.

Ved ombygningen bliver der etableret:

 • Nyt tre-benet vejkryds ved Bybuen
 • Fodgængerovergang med lysregulering

Der etableres flere buslommer langs med Ballerup Boulevard gennem Skovlunde.

Buslinjer
Der er ingen ændringer til buslinjerne langs Ballerup Boulevard.

Eventuelle midlertidige ændringer i forbindelse med ombygningen vil blive annonceret i god tid.

Se oversigt over Ballerups buslinjer her

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2016 Lokalplan 147 om ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte.

I lokalplanen kan du læse i dybden om:

 • Baggrund og formål
 • Eksisterende og fremtidige forhold
 • Trafik
  • Ballerup Boulevard
  • Torvevej
  • Bybuen
 • Trafikstøj
 • Kort over veje
 • Illustrationer af beplantning

Her kan du læse Lokalplan 147

Lokalplan for Torvevej og Bybuen udarbejdes i løbet af 2017. 

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail