Spørgsmål & svar

Har du spørgsmål om ombygningen af Ballerup Boulevard?

Så er du velkommen til at maile til ballerupboulevard@balk.dk og efterfølgende finde svaret her på siden. 

Vi svarer meget gerne på alle spørgsmål om ombygningen af Ballerup Boulevard gennem Skovlunde.

Send dit spørgsmål til ballerupboulevard@balk.dk

Du vil finde svar på dit spørgsmål her på siden.

Vi bestræber os på at svare på dit spørgsmål inden for 5 arbejdsdage.

Du kan holde dig orienteret om arbejdet med Ballerup Boulevard ved at:

  • Læse ballerup.dk/ballerup-boulevard
     
  • Følge med i statusopdateringer
     
  • Gå til borgermøder, som annonceres i Ballerup Bladet og i statusopdateringer 
     
  • Læse skilte, der opsættes i området for bilister, cyklister og fodgængere

Spørgsmål
Vil indsnævringen af Ballerup Boulevard medføre øget trafik på den i forvejen stærkt trafikerede Torvevej (særligt formiddag og eftermiddag)?

Kan indsnævringen af Ballerup Boulevard udvides, så indsnævringen begynder før Torvevej - sådan at trafikanter vil søge andre veje og Torvevej vil blive mindre trafikeret? 

Svar
Inden Kommunalbestyrelsen besluttede at ombygge  Ballerup Boulevard, lavede vi en lang række trafiktællinger og trafikberegninger i og omkring Skovlunde Bymidte. Vi skulle jo være sikre på, at der ikke opstår problemer som dem, du nævner i dit spørgsmål.

Alle beregningerne viser, at der ikke vil komme uhensigtsmæssig meget trafik af hverken Torvevej, Bybuen eller Ballerup Boulevard, når vi nu indsnævrer Ballerup Boulevard. De seneste trafiktællinger har endog vist, at trafikmængden er faldet, siden åbningen af Frederikssundsmotorvejens 2. etape - helt som forventet.

Spørgsmål
Hvorfor er der ikke planlagt en udkørsel fra Gammel Skovlunde?

Svar
I forbindelse med tilblivelsen af projektet for Ballerup Boulevard, overvejede vi også, om der skulle åbnes til Gl. Skovlunde. 

Men de trafikberegninger, som vi fik lavet, viste, at der ville komme alt for meget gennemkørende trafik gennem landsbyen fra syd og op til det nye center, der jo snart bliver bygget.

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail