Status & opdateringer

Ballerup Boulevard indsnævres gennem Skovlunde bymidte til en 2-sporet grøn boulevard

Følg med i ombygningen af Ballerup Boulevard gennem Skovlunde bymidte.

På strækningen gennem Skovlunde ombygges vejen til en grøn boulevard med ét kørespor i hver retning og med nedsat hastighed på 40 km/t (på sigt).

Ombygningen vil bidrage til en oplevelse af, at man befinder sig i ét sammenhængende bymiljø, hvor hastigheden for bilerne er naturligt lav.

Ændringerne vil gøre op med Ballerup Boulevards nuværende "barriereeffekt", der:

  • Opdeler bymidten i to dele, nord og syd for boulevarden
  • Dominerer visuelt
  • Støjer fra hurtigt kørende trafik

Ballerup Boulevard ombygges fra april 2017 til årsskiftet 2017-18. (Opdateret januar 2018: Hovedparten af ombygningen af Ballerup Boulevard er færdig. De sidste træer og stauder bliver plantet i vinter-forår 2018. Den sidste asfalt bliver også lagt i foråret 2018).

Her kan du læse opdateringer om udviklingen af Ballerup Boulevard:

30. april 2018: 
Trafikomlægninger omkring Ballerup Boulevard den 5-7. maj 
Den 5-7. maj lægger vi asfalt på Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Torvevej. Trafikomlægningerne vil ske fra tidligt lørdag morgen.

Det betyder, at vi lukker Ballerup Boulevard for trafik fra Lilletoften/Harrestrupvej til Torvevej/Bybjergvej. Selve krydsene ved Harrestrupvej og Torvevej holdes åbne, men det nye kryds ved Bybuen vil være lukket.

Trafikken ledes væk fra Ballerup Boulevard ved krydset ved Malmparken og via Malmparken – Skovlunde Byvej - Torvevej og tilbage på Ballerup Boulevard. Det samme er gældende i modsat retning.

ballerup boulevard kort
 
Trafik til Lilletoften og Harrestrupvej vil være uændret.

Servicebus 834 og bus 142bliver omlagt i perioden. Se mere på: ballerup.dk/servicebusser

Vi bestræber os på at minimere generne så meget som overhovedet muligt.

10. april 2018:

Vi åbner den sydlige side af Ballerup Boulevard for cyklister og fodgængere fredag den 13. april.

Samme dag bliver det nye lyssignal tændt, og der vil være adgang til og fra Bybuen igen.

Vi er godt i gang med at plante de mange træer på begge sider af Boulevarden. Gartnerne arbejder både fra fortov og cykelsti, så der bliver i perioder lavet fællessti for fodgængere og cyklister, alt efter hvor arbejdet foregår. Vis hensyn til dine medtrafikanter.

Den 5.-6. maj lægger vi asfalt – mere information følger her på siden, når vi nærmer os datoen.

Vi forventer at alle plantearbejderne også er færdige til den tid.

16. marts 2018:
Vi starter nu så småt op igen, så vi får færdiggjort det sidste på Ballerup Boulevard. Vi vil så hurtigt som muligt afslutte belægningsarbejdet på sydsiden og sætte de sidste master i det nye lyskryds.

Indkørslen på Bybuen til Lilletoften vil være lukket i perioden 20-23. marts (begge dage inkl.), da der skal etableres ny overkørsel.

Efter påske går vi i gang med at plante de sidste træer og stauder.

Vi lægger efter planen det sidste asfalt i maj måned - mere præcise datoer følger.

22. februar 2018. Vejret driller stadig
Entreprenøren har gjort alt hvad de kunne for at gennemføre så meget som muligt på trods af vintervejret, for eksempel har brolæggerne her i uge 8 arbejdet omkring midterheller og buslæskure, og der er arbejdet med at etablere stibelysningen. Desværre er det ikke muligt at udføre særlig meget anlægsarbejde når vejret er som det har været i en periode nu. Blandt andet er det ikke muligt at lave afstribning, da asfalten simpelthen er for kold. Og desværre tyder vejrudsigten for uge 9 – med frost i dagtimer og temperaturer ned mod –10 grader om natten - på at arbejdet må stoppe helt i en periode.

Vi beklager selvfølgelig de gener dette må medføre. 

16. februar 2018: Midlertidig ophold i arbejdet pga. vintervejr
På grund af vintervejret er der et midlertidig ophold i arbejdet på Ballerup Boulevard.
Så snart det er muligt, færdiggør vi belægningsarbejdet på sydsiden.

De sidste træer og stauder vil som planlagt blive plantet i foråret, samtidig med at vi lægger den sidste asfalt.

19. januar 2018: Midlertidig trafikomlægning slut
Vi er færdige med midlertidig trafikomlægning på Ballerup Boulevard. Vi har brugt de sidste to uger på at fylde jord i plantebede, plante træer og sætte nye lysmaster op. De sidste træer og stauder vil som planlagt blive plantet i foråret, samtidig med vi lægger den sidste asfalt. 

8. januar: Midlertidig trafikomlægning
Mandag den 8. januar planter vi træer på Ballerup Boulevard. Vi omlægger derfor trafikken i retning mod Herlev mellem kl. 10.00 og kl. 14.00 i 5-10 hverdage. Det betyder, at vi spærrer Ballerup Boulevard i retning mod Herlev, og trafikken ledes via Bybuen og Torvevej og derfra tilbage på Ballerup Boulevard.

Vi bestræber os på at minimere perioden så meget som overhovedet muligt.

Januar 2018
Vi er gået i gang med den afsluttende del af vejarbejderne og forventer at være færdige hen over vinteren.  I januar 2018 går vi desuden i gang med at plante træer på sydsiden. De sidste træer planter vi i foråret 2018.

April 2017
Anlægsarbejdet gik i gang i april og forventes at fortsætte året ud.

2. marts 2017
Ballerup Kommune afholdt borgermøde på Skovlundeskole med 300-400 deltagere. Der blev orienteret om planerne for Skovlunde bymidte og Ballerup Boulevard. 

20. juni 2016
Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 147

16. marts 2016
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om forslag til Lokalplan 147 på Rosenlundskolen.

25. januar 2016 
Kommunalbestyrelsen vedtog et forslag til Lokalplan 147 om ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ombygge Ballerup Boulevard til en egentlig grøn boulevard med:

  • Smallere vejprofil med kun to kørespor
  • Plantebede med store træer
  • Ny belysning
  • Buslommer
  • Ny cykelsti og fortov
  • Ny hastighedsbegrænsning for gennemkørende trafik på 40 km/t

Planforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. januar 2016 og er i offentlig høring frem til den 29. marts 2016. Der holdes borgermøde i Ny hal på Rosenlundsskolen den 16. marts kl. 19.

Se lokalplanforslaget her

26. maj 2015
Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte lokalplanlægning af indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. De vedtog også, at der kan lokalplanlægges for den sydlige del af Skovlunde Bymidte jf. vinderprojektets principper.

9. april 2015
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om de nye planer for Skovlunde bymidte. 400 mennesker var mødt op til borgermødet.

Borgmester Jesper Würtzen gennemgik planer og intentioner for udviklingen af Skovlunde Bymidte, herunder de trafikale aspekter af projektet: 

Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Borgerne havde mulighed for at stille spørgsmål og tilkendegive deres holdninger til planerne.

På baggrund af kommentarer og holdninger, der kom frem på borgermødet, arbejder Kommunalbestyrelsen nu videre med en detaljering af planerne i et fortsat samarbejde med de lokale interessenter, grundejere og mulige investorer.

Næste skridt bliver at udarbejde en eller flere lokalplaner for bymidten, som giver mulighed for at realisere hovedidéerne i vinderforslaget. I den forbindelse vil der være en såkaldt høringsperiode, hvor der igen vil være mulighed for at give sin mening til kende.

Læs Ballerup Bladets presseomtale af Ballerup Boulevard:

2017
09. maj 2017:  Trafikken glider pænt trods indsnævring
14. marts 2017: Helsides indstik om Banegårdspladsen (side 10)
07. marts 2017: Udviklingsmøde trak hundreder til (side 2)
07. marts 2017: Første skridt af bymidte-plan er på trappen (side 2)
02. marts 2017: Borgermøde om Skovlundes spændende fremtid

2016
28. juni 2016: Nu bliver boulevarden smallere

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail