Status & opdateringer

Ballerup Boulevard indsnævres gennem Skovlunde bymidte til en 2-sporet grøn boulevard

Følg med i ombygningen af Ballerup Boulevard gennem Skovlunde bymidte.

På strækningen gennem Skovlunde ombygges vejen til en grøn boulevard med ét kørespor i hver retning og med nedsat hastighed på 40 km/t (på sigt).

Ombygningen vil bidrage til en oplevelse af, at man befinder sig i ét sammenhængende bymiljø, hvor hastigheden for bilerne er naturligt lav.

Ændringerne vil gøre op med Ballerup Boulevards nuværende "barriereeffekt", der:

  • Opdeler bymidten i to dele, nord og syd for boulevarden
  • Dominerer visuelt
  • Støjer fra hurtigt kørende trafik

Ballerup Boulevard ombygges fra april 2017 til årsskiftet 2017-18.

Her kan du læse opdateringer om udviklingen af Ballerup Boulevard:

April 2017
Anlægsarbejdet gik i gang i april og forventes at fortsætte året ud.

2. marts 2017
Ballerup Kommune afholdt borgermøde på Skovlundeskole med 300-400 deltagere. Der blev orienteret om planerne for Skovlunde bymidte og Ballerup Boulevard. 

20. juni 2016
Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 147

16. marts 2016
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om forslag til Lokalplan 147 på Rosenlundskolen.

25. januar 2016 
Kommunalbestyrelsen vedtog et forslag til Lokalplan 147 om ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ombygge Ballerup Boulevard til en egentlig grøn boulevard med:

  • Smallere vejprofil med kun to kørespor
  • Plantebede med store træer
  • Ny belysning
  • Buslommer
  • Ny cykelsti og fortov
  • Ny hastighedsbegrænsning for gennemkørende trafik på 40 km/t

Planforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. januar 2016 og er i offentlig høring frem til den 29. marts 2016. Der holdes borgermøde i Ny hal på Rosenlundsskolen den 16. marts kl. 19.

Se lokalplanforslaget her

26. maj 2015
Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte lokalplanlægning af indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. De vedtog også, at der kan lokalplanlægges for den sydlige del af Skovlunde Bymidte jf. vinderprojektets principper.

9. april 2015
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om de nye planer for Skovlunde bymidte. 400 mennesker var mødt op til borgermødet.

Borgmester Jesper Würtzen gennemgik planer og intentioner for udviklingen af Skovlunde Bymidte, herunder de trafikale aspekter af projektet: 

Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Borgerne havde mulighed for at stille spørgsmål og tilkendegive deres holdninger til planerne.

På baggrund af kommentarer og holdninger, der kom frem på borgermødet, arbejder Kommunalbestyrelsen nu videre med en detaljering af planerne i et fortsat samarbejde med de lokale interessenter, grundejere og mulige investorer.

Næste skridt bliver at udarbejde en eller flere lokalplaner for bymidten, som giver mulighed for at realisere hovedidéerne i vinderforslaget. I den forbindelse vil der være en såkaldt høringsperiode, hvor der igen vil være mulighed for at give sin mening til kende.

Læs Ballerup Bladets presseomtale af Ballerup Boulevard:

2017
09. maj 2017:  Trafikken glider pænt trods indsnævring
14. marts 2017: Helsides indstik om Banegårdspladsen (side 10)
07. marts 2017: Udviklingsmøde trak hundreder til (side 2)
07. marts 2017: Første skridt af bymidte-plan er på trappen (side 2)
02. marts 2017: Borgermøde om Skovlundes spændende fremtid

2016
28. juni 2016: Nu bliver boulevarden smallere

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail