Trafikstøj

Læs om trafikstøj langs Ballerup Boulevard gennem Skovlunde:

Generelt set falder niveauet for trafikstøj som følge af ombygningen af Ballerup Boulevard gennem Skovlunde.

Trafikstøjniveau langs Ballerup Boulevard før ombygning:

Trafikstøj langs Ballerup Boulevard efter ombygning:

Begge kort viser trafikstøjniveau 1,5 meter over terræn inddelt i intervaller af 5 decibel.

Læs mere nedenfor.

Støjniveau langs Ballerup Boulevard før ombygning:

Kortet viser støjniveau 1,5 meter over terræn inddelt i intervaller af 5 decibel.

Helt overordet viser kortet, at støjniveauet langs med:

 • Ballerup Boulevard er mellem 68 og 78 decibel (røde markeringer)
 • Bagvedliggende bebyggelse er over 58 decibel (gul markering)

Grænseværdien for boligbebyggelse er 58 decibel på udendørs opholdsarealer som fx altan og terrasse.

Beregning af nuværende trafikstøj
Beregning af trafikstøj før ombygning er foretaget ud fra nuværende:

 • Bebyggelse (grå markering på kort)
 • Støjskærme (blå markering på kort)
 • Trafikmængde
 • Hastighed (70 km/t)
 • Trafiktal fra 2015 og 2012

Støjniveau langs Ballerup Boulevard efter ombygning:

Kortet viser en prognose for niveau for trafikstøj efter ombygningen af Ballerup Boulevard.

Kortet viser støjniveau 1,5 meter over terræn inddelt i intervaller af 5 decibel.

Helt overordnet viser kortet, at støjen reduceres som følge af ombygningen af Ballerup Boulevard med støjniveau for:

 • Ballerup Boulevard mellem 63 og 68 decibel (orange markering)
 • Bagvedliggende bebyggelse mellem 48 og 58 decibel (grønne markeringer)

Støjniveau for boligbebyggelse
Overordnet set viser trafikberegningerne, at trafikstøjen reduceres så meget, at den vil ligge under grænseværdien for boligbebyggelse på 58 decibel.

Dog vil støjniveauet for noget af det eksisterende boligbyggeri ligge over grænseværdien på 58 decibel. Her vil det være nødvendigt at foretage støjafskærmning.

Beregning af kommende trafikstøj
Beregning af trafikstøj efter ombygning er foretaget ud fra:

 • Reduktion af to kørespor til ét kørespor i hver retning
 • Reduktion af hastighed fra 70 km/t til 50 km/t
 • Reduktion af trafikmængde (jf. trafikprognose*)
 • Fjernelse af alle støjskærme

*) Læs trafikprognosen under Fald i trafikmængde

Kontakt

Ballerup Kommune

Herdis Baierby

44 77 20 00

E-mail