Hvad er Kickstart Ballerup?

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet - et projekt, støttet af Realdania, der skal sætte gang i en udvikling af bymidten.

Omdrejningspunktet er banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal. Den ligger midt i byen, men gav ikke indtryk af, at der er en bymidte lige om hjørnet.  

Derfor er busterminalen blevet omlagt, så der kan skabes bedre sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen.

Nu er den nye busterminal færdig, og næste etape bliver at få realiseret den bygning, der skal ligge på pladsen (byggeriet gik i gang i oktober 2019) og derefter gøre pladsen færdig med fin belægning, beplantning osv. Pladsen forventes færdig inden udgangen af 2020.

Banegårdspladsen er kun ét af mange projekter i Ballerup Bymidte, for det er Kommunalbestyrelsens ønske, at byen skal udvikles, så den bliver mere livlig og attraktiv - med en grøn profil. Det skal især ske ved at der tilføres nye boliger og dermed nye borgere, som bruger byens tilbud og dermed kan være med til at understøtte handels- og kulturlivet. Samtidig betyder udviklingen af bymidten, at der kommer flere boliger tæt på stationen og busterminalen, hvilket understøtter brugen af den offentlige trafik.

Hvis du vil vide mere om, hvad der i øvrigt foregår i Ballerup Bymidte, så kan du læse om det her: www.ballerup.dk/bymidte.

 

SOCIALE MEDIER