Bilist & cyklist

Ballerup Banegårdsplads omlægges med by busterminal og ny plads med adgang til Centrumgaden

Her kan du finde information om banegårdspladsen for bilister og cyklister:

I den periode, hvor banegårdspladsen bygges om, vil det kun være varetilkørsel til butikkerne i stationsbygningen samt affaldsafhentning, der kan finde sted over banegårdspladsen.

Det er nødvendigt at nedlægge alle parkeringspladser, som tidligere har været på banegårdspladsen.

Til erstatning anlægger kommunen to nye parkeringspladser i bymidten: en på Rolighedsvej og en på Linde Allé ved Hold-an Vej. Arealerne er vist med rød skravering på kortet nedenfor.

Derudover henvises der til øvrige p-pladser i bymidten, som fx:

  • P-pladser på den anden side af Linde Allé
  • P-arealer på Lindevænget ved banen

Der findes handicap-parkeringspladser ved Bydammen/Linde Allé, og der anlægges yderligere 3 handicap-pladser på den nye p-plads ved Linde Allé/Hold-an Vej - se røde markeringer på nedenstående kort. Derudover findes der handicap-pladser på den anden side af banen ved Netto.

I den periode, hvor banegårdspladsen bygges om, kan du sætte passagerer af på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller på Banetoften (ved Netto) syd for banen.

Det er også muligt at køre ad Lindevænget og sætte passagerer af ved stationen (ved Lægernes Ambulatorium).

Når den nye busterminal tages i brug, vil der igen være afsætningspladser ('kiss-and-ride') nærmere på stationen.

Fra slutningen af oktober 2017, og indtil den nye busterminal er færdig, kan du sætte kørestolsbrugere af på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller på Banetoften syd for banen. Her findes også handicap-parkeringspladser.

Du kan også sætte passager af på Lindevænget (ved Lægernes Ambulatorium).

Når den nye busterminal tages i brug i slutningen af 2019, vil der igen være afsætningspladser ('kiss-and-ride') og handicap-parkeringspladser nærmere på stationen.

Der vil være adgang for varekørsel til butikkerne på banegårdspladsen i hele perioden.

Fra slutningen af oktober 2017 bliver varetilkørslen ledt over pladsen på forskellig vis - følg  skiltningen.

 

Fra slutningen af oktober 2017 skal du køre ad Rolighedsvej og Viaduktstien, eller ad Bydammen (se kortet nedenfor).

 

 

Du kan parkere din cykel, hvor du plejer at sætte den. 

Cykelparkeringen ved Ballerup Bibliotek og ved stationen vil være uændret.

I den periode, hvor banegårdspladsen omlægges, har taxaerne ikke faste holdepladser. De kan samle passagerer op og sætte dem af enten på parkeringspladsen ved Bydammen (bag Lidl og apoteket) eller ved Banetoften (ved Netto) syd for S-banen. Stederne er vist med gule stjerner på kortet nedenfor.

Når den nye busterminal er færdig, vil der igen være faste taxaholdepladser ved stationen.

 

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk