Bilist & cyklist

Ballerup Banegårdsplads omlægges med by busterminal og ny plads med adgang til Centrumgaden

Her kan du finde information om banegårdspladsen for bilister og cyklister:

Det har været nødvendigt at nedlægge alle parkeringspladser, som tidligere har været på banegårdspladsen.

Til erstatning har kommunen anlagt to nye parkeringspladser i bymidten: en på Rolighedsvej og en på Linde Allé ved Hold-an Vej. Dertil kommer p-pladser i den midlertidige indsnævring af Hold-an Vej.

Derudover henvises der til øvrige p-pladser i bymidten, som fx:

  • P-pladser på den anden side af Linde Allé
  • P-arealer på Lindevænget ved banen

Handicap-parkering
Der findes handicap-parkeringspladser ved Bydammen/Linde Allé og på den nye p-plads ved Linde Allé/Hold-an Vej. Derudover findes der handicap-pladser på den anden side af banen ved Netto.

Når Banegårdspladsen er færdig, vil der igen være mulighed for handicapparkering tæt på stationen ved den nye plads foran biblioteket.

På kortet nedenfor kan du se, hvordan forholdene er nu (lille farve) og hvordan det bliver, når pladsen er helt færdig (blå farve).

handicap-parkering

 

 

Indtil hele Banegårdspladsen er færdig, og der bliver anlagt afsætningspladser ved den nye plads foran biblioteket, kan du sætte passagerer af på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller på Banetoften (ved Netto) syd for banen.

Det er også muligt at køre ad Lindevænget og sætte passagerer af ved stationen (for enden af det tidligere posthus).

Banegårdspladsen ventes at være helt færdig i 2020.

Indtil Banegårdspladsen er færdig, kan du sætte kørestolsbrugere af på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller på Banetoften syd for banen. Her findes også handicap-parkeringspladser.

Du kan også sætte passager af på Lindevænget (for enden af det tidligere posthus).

Når Banegårdspladsen er helt færdig, vil der igen være afsætningspladser ('kiss-and-ride') og handicap-parkeringspladser nærmere på stationen, ved den nye plads foran biblioteket.

Der vil være adgang for varekørsel til butikkerne på Banegårdspladsen i hele perioden.

Følg skiltningen på pladsen.

 

Du skal køre ad Rolighedsvej og Viaduktstien, eller ad Bydammen. Det er ikke længere muligt at køre langs med banegårdsbygningen i den nye busterminal.

cykelveje

 

 

 

 

 

Du kan parkere din cykel, hvor du plejer at sætte den. 

Cykelparkeringen ved Ballerup Bibliotek og ved stationen er uændret.

I den periode, hvor banegårdspladsen omlægges, har taxaerne ikke faste holdepladser. De kan samle passagerer op og sætte dem af enten på parkeringspladsen ved Bydammen (bag Lidl og apoteket) eller ved Banetoften (ved Netto) syd for S-banen. Stederne er vist med gule stjerner på kortet nedenfor.

taxa

Når den nye busterminal er færdig, vil der igen være faste taxaholdepladser ved stationen.

 

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk