Fodgænger & Pendler

Buskørsel på Ballerup Banegårdsplads

Mens Banegårdspladsen bliver omlagt, kører alle buslinjer fra midlertidige stoppesteder på Linde Allé indtil efteråret 2018, hvor den nye busterminal på banegårdspladsen står færdig.

Fra november 2017 arbejdes der langs kanterne af banegårdspladsen, så du skal gå over pladsen andre steder - følg skiltningen.

Når kantarbejdet er færdigt, kan du gå langs biblioteket og posthuset til stationen. 

Fra oktober 2017 og indtil den nye busterminal er færdig, afgår alle busser fra Linde Allé. Du kan se, hvor de enkelte busser holder, på nedenstående kort.

Når den nye busterminal på Banegårdspladsen er færdig (inden udgangen af 2018), vil busserne holde på nye perroner midt på pladsen.

Se oversigt over Ballerups buslinjer her

 

Busholdeplads
 

De samme buslinjer vil afgå fra busterminalen som i dag, både under og efter anlægsperioden.

I anlægsperioden vil enkelte buslinjer dog køre en lidt anden vej til eller fra banegårdspladsen, end de plejer:

  • Linje 400 og 400S kører ad Bydammen på ture til og fra Lyngby Station.
  • Linje 143, 144 og 157 kører på nogle afgange til Ballerup Station via Præstevænget, Bydammen, Hold-An vej og Linde Allé.
  • Busserne stopper ikke på den omlagte rute mellem Præstevænget og Ballerup station.

Se oversigt over Ballerups buslinjer her

Du kan også se mere på Movias hjemmeside: www.dinoffentligetransport.dk/ballerup

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk