Hvad er Kickstart Ballerup?

Ballerup Banegårdsplads omlægges for at kickstarte byudviklingen i Ballerup

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet, der skal igangsætte en udvikling af bymidten.

Omdrejningspunktet er banegårdspladsen, som i dag (før omlægning) er én stor busterminal. Den ligger midt i byen, men giver ikke indtryk af, at der er en bymidte lige om hjørnet.

Derfor omlægges pladsen, så der kan blive skabt bedre sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen.

Læs presseomtale af omlægningen af Ballerup Banegårdsplads - primært fra Ballerup Bladet:

2017
28. marts 2017: Banegårdsplads i børnehøjde (side 9)
21. marts 2017: Der skal styr på parkering i bymidten
14. marts 2017: Glæde over banegårdsplads - parkering spøger
14. marts 2017: Helsides indstik om Banegårdspladsen (side 11)
07. marts 2017: Nu rykker gravkøerne snart ind på pladsen

2016
30. august 2016: Banegårdsprojektet bliver dyrere end planlagt
17. juni 2016: En ny banegårdsplads er på vej
01. marts 2016: Banegårdspladsen er på tegnebrættet

2015
10. februar 2015: Aftale på plads om ny banegårdsplads

2014
01. juli 2014: 50 mio. kr. til ny banegårdsplads i Ballerup

2013
26. sept. 2013: Turen er nu kommet til Banegårdspladsen

Ballerup Bibliotek kan du i hele anlægsperioden nærstudere projekttegningerne af den nye banegårdsplads.

Se et udvalg af projekttegningerne her
Første etape i bymidteudviklingen i Ballerup er en omlægning af busterminalen, så den kun fylder 3/5 af den nuværende banegårdsplads.

plan af ny banegårdsplads

Omlægningen frigiver areal til en ny plads centralt i Ballerup – tæt på bibliotek, S-tog og busser, indkøbscenter og butiksgågade:

ny plads - morgen

Pladsen vil binde bymidten sammen og skabe sammenhæng til Centrumgaden.

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet, som handler om udvikling af Ballerup bymidte.

Projektet skal kickstarte en udvikling af bymidten, så der kan tiltrækkes flere mennesker til Ballerup - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og byens liv i det hele taget.

Omdrejnings­punktet i Kickstart-projektet er Banegårdspladsen, som i dag (dvs. før omlægningen) er én stor busterminal, hvor der færdes ca. 20.000 mennesker dagligt. Den ligger midt i byen, men den giver ikke indtryk af, at der er en bymidte lige om hjørnet. Derfor omlægges pladsen, så der kan blive skabt bedre sammenhæng mellem S-togs station, busholdeplads og bymidten.

Hvad skal der ske?

Ballerups kommende banegårdsplads med mindre busterminal, ny plads og ny vinkelbygning med café, butikker og beboelse

Omlægning af banegårdsplads
Pladsen omlægges og den nye busterminal gøres mindre, så den fylder ca. 3/5 af den nuværende busterminal.

Ingen ændring af busruter
Alle busruter vil fortsat køre, både i den midlertidige situation på Linde Allé (mens banegårdspladsen omlægges) og i den fremtidige busterminal.

Ny plads
Med omlægningen af busterminalen bliver der areal til overs til en ny plads foran biblioteket. Den nye plads skal binde station og bymidte sammen, og den skal kunne anvendes til alle mulige arrangementer og aktiviteter.

Ny bygning
På den nye plads foran biblioteket bliver der opført en bygning, som kommer til at rum­me café, restaurant og butikker i stueplan samt almene boliger på de øvre etager.

Hvor kommer finansieringen fra?
Kickstart-projektet gennemføres i samarbejde med Realdania, der støtter med 25 mio. kr.

Visionen for Ballerup Banegårdsplads er at skabe et levende byrum, der samtidig har funktion som et trafikknudepunkt.

Alle, der ankommer til Ballerup, skal opleve en ny velkomst til byen og at borgere og besøgende får et dejligt byrum til ophold og aktivitet.

Visionen er, at den nye udformning af banegårdspladsen vil skabe bedre forbindelse mellem stationen og butiksstrøget Centrumgaden.

Visionen er, at den nye banegårdsplads vil blive et opholds- og mødested og medvirke til at gøre hele bymidten mere attraktiv og tryg.

Visionen er også, at projektet vil kickstarte en større udvikling af Ballerup bymidte over de kommende år og vil være med til at tiltrække nye investeringer til bymidten.

 

 

I foråret 2016 afholdt Ballerup Kommune og Realdania en arkitektkonkurrence om, hvordan Ballerups nye busterminal og banegårdsplads skal se ud.

En enig dommerkomité pegede på projektet En pulserende bymidte som vinderprojekt.

Se vinderprojektet her: Ballerup trafikknudepunkt - en pulserende bymidte

Vinderprojektet er udarbejdet af :

  • Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S
  • Atkins Danmark A/S  
  • Holscher Nordberg Architects A/S 

Tankerne bag vinderprojektet
Her kan du læse lidt om de tanker, vinderne har gjort sig om den fremtidige banegårdsplads.

Banegårdspladsen vil afspejle årstidernes puls med årstidsbestemt beplantning, der skaber sanselige oplevelser døgnet rundt, året rundt.

Med årstidernes skiften vil Banegårdspladsen være værd at besøge året rundt, da oplevelsen af byrummet ændrer sig efter årstiden.

ny plads - morgen

Sommermorgen på pladsen

Efterår på Ballerup Banegårdsplads

Efterår på pladsen

Læs mere på SLA A/S' hjemmeside samt i Dommerbetænkningen: Dommerbetaenkning (juni 2016)

I 2010 gennemførte Kommunalbestyrelsen en idékonkurrence om Ballerup Bymidte. Konkurrencen blev fulgt tæt af et stort antal borgere og interessenter.

Tre arkitekt-teams kom med forslag til, hvordan Ballerup Bymidte – fra Rådhuset til Baltoppen – kan udvikles til en levende by. Der blev ikke kåret et egentligt vinderprojekt.

Efter konkurrencens afslutning vedtog Kommunalbestyrelsen dokumentet Rammer og Handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte, der udstikker rammer for de kvaliteter, der ønskes i Ballerup Bymidte. Læs mere om baggrund og proces her

I 2013 søgte Ballerup Kommune om at komme i betragning til Realdanias program Kickstart Forstaden version 2.0 med en støttepulje på op til 25 mio. kr. til hvert kickstartprojekt.

Realdania modtoge 46 projektidéer fra syv forskellige kommuner. Syv projekter blev udvalgt til videreudvikling af idéer.

I 2014 udvalgte Realdania at støtte tre af de syv projekter. Ballerup Kommune fik tilsagn om støtte på 25 mio. kr. til omlægning af Ballerup Banegårdsplads.

2016 blev der i februar udskrevet en arkitektkonkurrence om Banegårdspladsens udformning. Vinderprojektet Ballerup Trafikknudepunkt - en pulserende bymidte, udarbejdet af SLA A/S, blev valgt i juni 2016. Læs mere om arkitektkonkurrencen her

Lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup blev vedtaget i august 2016.

2017 - 2018
Se tidsplan for omlægning af banegårdspladsen

 

Realdania støtter Kickstart Ballerup-projektet med 25 mio. kr. gennem deres program Kickstart Forstaden Version 2.0

Programmet udvælger bygge- og anlægsprojekter, som skal fungere som kickstartere på en bæredygtig udvikling af forstaden.

"Det er et væsentligt mål for Realdania, at projekterne hver især bidrager til at "kickstarte" udviklingen i et forstadsområde.

De projekter, vi udvælger, skal sætte gang i en fornyelsesproces, så private grundejere og investorer motiveres til at foretage flere investeringer.

Det er afgørende for os, at kickstartprojekterne ikke bliver enkeltstående projekter, men at de kickstarter realiseringen af planer, som kommunerne allerede har udarbejdet. 

Vi forventer også, at projekterne har en høj demonstrationsværdi i forhold til arkitektur, brug af bygninger, finansiering og organisering af den type projekter." 

- Direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Vejen til støtte
Realdania modtog 46 projektidéer og udvalgte syv projekter fra syv forskellige kommuner til nærmere undersøgelse og videreudvikling af idéerne. Af de syv projekter opnåede tre projekter støtte fra Realdania:

Realdania støtter hvert af de tre projekter med 25 mio. kr.

Forundersøgelse
Læs om Ballerup Kommune og Realdanias forundersøgelse for udvikling af Ballerups Banegårdsplads

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2016 Lokalplan 144 om omlægning af Ballerup Banegårdsplads.

Her kan du læse Lokalplan 144

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk