Spørgsmål & svar

Ballerup Banegårdsplads omlægges med by busterminal og ny plads med adgang til Centrumgaden

Har du spørgsmål om omlægningen af banegårdspladsen? Så står svaret måske nedenfor.

Du er velkommen til at maile spørgsmål til banegaardspladsen@balk.dk og efterfølgende finde svaret her på siden.

Stien omkring posthusets sydgavl er spærret på grund af gravearbejde. Det skyldes, at Novafos (tidligere Forsyning Ballerup) skal lægge en ny regnvandsledning – en ordentlig stor én med en diameter på 1000 mm.

Arbejdet vil stå på i en måneds tid, det vil sige ca. til midten af december 2017. I mellemtiden er cykel- og gangtrafikken lagt om. Stien langs banen er dog fortsat åben.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

Indtil den nye busterminal er færdig, kan du sætte passagerer af på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller syd for banen.

Det er også muligt at køre ad Lindevænget og sætte passagerer af ved stationen (ved Lægernes Ambulatorium).

Når den nye busterminal tages i brug, vil der igen være afsætningspladser ('kiss-and-ride') nærmere på stationen.

Vi svarer meget gerne på alle spørgsmål om omlægning af Ballerup Banegårdsplads.

Send dit spørgsmål til banegaardspladsen@balk.dk

Du vil finde svar på dit spørgsmål her på siden.

Vi bestræber os på at svare på dit spørgsmål inden for 5 arbejdsdage.

Du kan holde dig orienteret om omlægningen af banegårdspladsen ved at:

 • Læse alt om kickstart-projektet på ballerup.dk/banegårdspladsen
   
 • Se en plancheudstilling på Ballerup Bibliotek, der viser projektplaner for banegårdspladsen (kan ses i hele anlægsperioden)
   
 • Læse skilte, der opsættes i området for bilister, cyklister og fodgængere

Ballerup Kommune er i gang med kickstart-projektet, som handler om at kickstarte udviklingen af Ballerup Bymidte.

Omdrejningspunktet i projektet er banegårdspladsen, som i dag er én stor busterminal, hvor der færdes ca. 20.000 mennesker dagligt. Den ligger midt i byen, men den giver ikke indtryk af, at der er en bymidte lige om hjørnet.

Derfor omlægges banegårdspladsen, så der kan blive skabt bedre sammenhæng mellem S-togsstation, busholdeplads og bymidten.

Den nuværende busterminal fylder hele pladsen foran togstationen:

Den nye banegårdsplads vil efter omlægningen indeholde:

 • En mere kompakt busterminal (med samme busser som idag)
 • Parkeringspladser foran det tidligere posthus
 • En ny plads med ny bygning (foran biblioteket)
 • Bedre adgang fra tog og bus til bymidten og Centrumgaden via den nye plads

Den nye plads vil være et levende byrum, der binder station og bymidte sammen. Pladsen kan anvendes til alle mulige arrangementer og aktiviteter.

Den nye bygning (øverste venstre hjørne af den nye plads) skal indeholde:

 • Café/restaurant i stueplan
 • Butikker i stueplan
 • Boliger på de øvre etager

Der færdes dagligt ca. 20.000 mennesker på banegårdspladsen og banegårdspladsen er det første, man møder, når man kommer til Ballerup med tog eller bus. Men som pladsen ser ud i dag, giver den ingen fornemmelse af, at man faktisk befinder sig midt i en by med både butiksliv og kulturtilbud.

Det skal kickstart-projektet gerne lave om på. Pladsen foran S-togsstationen skal omlægges og udformes, så den bliver mere hyggelig og skaber en bedre sammenhæng mellem stationen og Ballerups bymidte.

Formålet med omlægningen er at gøre pladsen mere attraktiv og hyggelig og dermed tiltrække flere mennesker - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og for byens liv i det hele taget.

Læs mere om tankerne bag udviklingen af Ballerup Bymidte

Kickstart-projektet har til formål at give hele bymidten et løft gennem en omlægning af banegårdspladsen.

Tanken er, at der gennem en satsning på ét strategisk projekt (omlægningen af banegårdspladsen) kan kickstartes en yderligere udvikling i Ballerup Bymidte. 

Udviklingen af bymidten skulle gerne tiltrække flere mennesker - til gavn for det lokale handels- og kulturliv og byens liv i det hele taget.

Projektet gennemføres i samarbejde med Realdania, som støtter det med 25 mio. kr.

Hvad vil det sige at kickstarte en byudvikling?
Læs mere på Realdanias hjemmeside

Den nye busterminal kan tages i brug i inden udgangen af 2018.

På pladsen foran biblioteket opføres der en bygning med: 

 • Café/restaurant i stueplan
 • Butikker i stueplan
 • Boliger på de øvre etager

Byggeriet forventes at gå i gang i efteråret 2018, og byggeriet vil vare et års tid.
Når bygningen står færdig, kan pladsen gøres færdig med belægning og beplantning.

Ballerups kommende banegårdsplads med mindre busterminal, ny plads og ny vinkelbygning med café, butikker og beboelse

Busterminalen kommer kun til at fylde 3/5 af den nuværende banegårdsplads. Det vil frigive et areal til en helt ny plads foran biblioteket.

På pladsen skal der opføres en bygning med café/restaurant og butikker i stueplan og med boliger på de øvre etager. Der vil være mulighed for udeservering ved den nye bygning.

Pladsen får også et springvand i belægningen og der kommer bænke og træer.

Ballerup Banegårdsplads med springvand

Læs mere om baggrunden for den nye banegårdsplads

Du kan også se en plancheudstilling på Ballerup Bibliotek med projektplanerne for banegårdspladsen. Udstillingen kan ses i hele anlægsperioden.

Busterminalen bliver mere kompakt og bliver vendt 90 grader, så busserne vil køre vinkelret på banegårdsbygningen i stedet for, som i dag, at køre parallelt med banegården.

Til venstre for busterminalen, foran det tidligere posthus, kommer der busdepot og chauffør parkering.

Til højre for busterminalen, foran biblioteket, anlægges den nye plads med en nybygget vinkelbygning.

De samme buslinjer vil afgå fra busterminalen som i dag, både under og efter anlægsperioden.
I perioden fra  oktober 2017 til slutningen af 2018 - mens banegårdspladsen laves om - vil alle buslinjerne dog afgå fra en midlertidig busterminal, se kortet nedenfor. Du skal blot følge skiltningen på pladsen for at finde den nemmeste og sikreste vej til dit busstoppested.

Enkelte buslinjer vil køre en lidt anden vej til eller fra banegårdspladsen, end de plejer:

 • Linje 400 og 400S kører ad Bydammen på ture til og fra Lyngby Station.
 • Linje 143, 144 og 157 kører på nogle afgange til Ballerup Station via Præstevænget, Bydammen, Hold-An vej og Linde Allé.
 • Busserne stopper ikke på den omlagte rute mellem Præstevænget og Ballerup station.

Se oversigt over Ballerups buslinjer her

Du kan også se mere på Movias hjemmeside: www.dinoffentligetransport.dk/ballerup

Her holder buslinjerne i anlægsperioden:

04jan18/agi


Fra oktober 2017 til efteråret 2018 afgår alle busser fra den midlertidige busterminal langs Linde Allé. Se på kortet nedenfor, hvor de enkelte buslinjer holder.

Du kan også se kortet i en bedre opløsning på Movias hjemmeside: www.dinoffentligetransport.dk/ballerup

I efteråret 2019 vil den nye busterminal på banegårdspladsen være færdig, og busserne vil holde på nye perroner midt på pladsen.


Ballerups buslinjer
Se oversigt over Ballerups buslinjer her

Fra oktober 2017 arbejdes der i en periode på 6-8 måneder langs kanterne af banegårdspladsen, så du skal gå over pladsen andre steder. Følg skiltningen på stedet.

Når kantarbejdet er færdigt, kan du gå langs biblioteket og posthuset til stationen. 

Fra slutningen af oktober 2017 skal du køre ad Rolighedsvej og Viadukt-stien eller ad Bydammen (se kortet nedenfor).

Du kan parkere din cykel, hvor du plejer at sætte den. 

Cykelparkeringen ved Ballerup Bibliotek og ved stationen vil være uændret.
Derudover er der opsat ekstra cykelstativer langs det forhenværende posthus i den vestlige ende af pladsen.

Det er nødvendigt at nedlægge alle parkeringspladser, som tidligere har været på banegårdspladsen.

I stedet for henvises der til øvrige p-pladser i bymidten, som fx:

 • P-pladser på den anden side af Linde Allé
 • P-arealer på Lindevænget ved banen

Der er handicap-parkeringspladser følgende steder (vist med rød markering):

Fra slutningen af oktober 2017, og i den periode, hvor banegårdspladsen bliver bygget om, bliver varetilkørslen ledt over pladsen på anden vis - følg skiltningen.

Der færdes dagligt ca. 20.000 mennesker på banegårdspladsen.

Parkeringspladsen ved det tidligere posthus rummer et busdepot i den periode, hvor banegårdspladsen omlægges, dvs. fra oktober 2017 til efteråret 2018.

Busdepotet er til busser, der har ventetid mellem afgangene eller har endestation i Ballerup.

Hvorfor er træerne blevet fældet?
Det har været nødvendigt at fælde noget beplantning på arealet, for at busserne kan komme rundt.

Ali Baba Kebab, som hidtil har holdt til i en lille bygning foran biblioteket, er pr. 23. oktober 2017 flyttet ind i selve stationsbygningen - mellem Stationsfisk og Domino's.

I anlægsperioden har taxaerne ikke egentlige holdepladser. De kan sætte af og samle op fra p-pladsen ved Bydammen (bag Lidl og apoteket) eller syd for banen ved Banetoften (ved Netto) - se kortet nedenfor.

Når den nye busterminal er færdig, får taxaerne igen faste holdepladser ved stationen.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk