Status & opdateringer

Her kan du læse opdateringer om omlægningen af banegårdspladsen.

Ballerups kommende banegårdsplads med mindre busterminal, ny plads og ny vinkelbygning med café, butikker og beboelse

 

November 2017

Så er arbejderne på banegårdpladsen for alvor i gang! Billedet her er fra den 27. november.

Banegårdspladsen november 2017

(Foto: Nerd Productions)


 

Kebabboden løftes med kran

Kebabboden foran biblioteket er blevet flyttet væk fra banegårdspladsen. Den har stået tom, siden Ali Baba Kebab-forretningen flyttede ind i stationsbygningen i slutningen af oktober. Boden blev flyttet i ét stykke, og det gik godt uden skader.
Ejeren har sat kebabboden til salg.


Oktober 2017

Den 9. oktober blev alle buslinjer omlagt, så de nu kører i den midlertidige buserminal på Linde Allé. Dermed er banegårdspladsen blevet ryddet for trafik, og i uge 43 er entreprenøren (Aarsleff A/S) gået i gang med ombygningen af pladsen.

Vi har samlet information om de trafikale forhold i en 'folder', som du kan se her.


September 2017

Seneste foto fra banegårdspladsen: nu er den midlertidige busterminal på Linde Allé ved at være færdig.
Fra mandag den 9. oktober holder busserne her, og ikke på selve pladsen. Den morgen vil borgmesteren være til stede på banegårdspladsen mellem kl. 8 og 9. Kom forbi og hør mere!

banegårdspladsen september 2017

 August 2017

Nu skal den midlertidige busterminal på Linde Allé gøres færdig
I perioden fra den 1. til 4. september er Ballerup Kommune og Novafos desværre igen nødsaget til at arbejde uden for normal arbejdstid i krydset mellem Linde Allé og Centrumgaden. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 19.00-05.00. Vi er nødt til at arbejde i dette tidsrum af trafiksikkerhedsmæssige årsager, idet vi skal lægge asfalt på Linde Allé, så den midlertidige busterminal kan tages i brug. Linde Allé vil i denne periode være spærret for gennemkørsel.
I løbet af natten vil der i perioder forekomme støj fra maskiner.
Kontaktperson under arbejdets udførelse er entreprenør Rasmus Petersen, CG Jensen A/S, 2528 7051.
Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre.

23aug2017/agi
 

Seniorbofællesskab må opgives
Ballerup Ejendomsselskab ved KAB har desværre været nødt til at opgive planerne om at bygge et alment seniorbofællesskab på den kommende plads foran biblioteket. Det skyldes, priserne inden for boligbyggeriet for tiden er meget høje, og derfor kan projektet ikke hænge sammen inden for det lovbestemte rammebeløb for alment støttet boligbyggeri. 

Det er fortsat meningen, at der skal ligge en bygning på pladsen med café/restaurant og butikker i stueetagen, og med boliger – evt. blandet med erhverv – på de øvre etager.

Kommunen arbejder nu på dels at finde en privat investor, som kan opføre en bygning på pladsen i stedet, dels om muligt at finde en alternativ placering til seniorbofællesskabet.

17aug2017/agi

 

Der er sat et kamera op på biblioteket, som dokumenterer hele byggeprocessen på Banegårdspladsen. Her er et 'snapshot' af, hvordan der så ud omkring Skt. Hans:

Status ombygning 25. juni 2017

01aug2017/agi

 

Juli 2017
Natarbejde ved banegårdspladsen

I perioden 17.-20. juli vil der i 3 nætter blive arbejdet med at lægge en spildevandsledning på tværs af Linde Allé.

I samme periode er vi også nødt til at lukke for gennemkørende trafik på Linde Allé i aften- og nattetimer, dvs. fra kl. 19–05.

Arbejdet kan af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ikke udføres om dagen. Beboerne i området er blevet orienteret.


Juli 2017
Fodgængerrampe til banegårdspladsen
Der skal lægges en ny spildevandsledning på tværs af Linde Allé mellem Centrumgaden og banegårdspladsen. Det skal ske, mens vejen alligevel er gravet op på grund af arbejderne med at anlægge den midlertidige busterminal.

Gravearbejdet betyder, at fodgængere til og fra banegårdspladsen i en periode skal benytte en midlertidig rampe langs bibliotekets gavl. Gravearbejdet står på fra starten af juli og en måneds tid frem.

Fodgængerrampe på Ballerup Banegårdsplads

30jun17/agi


Juni 2017
Kunstværket 'Dialog'
Kunstværket, som har stået foran bibliotekets indgang på Banegårdspladsen, er blevet flyttet som led i forberedelserne til omlægningen af pladsen. Kunstværket vil blive stillet op et andet sted i kommunen, når der er fundet en ny god placering til det.

Dialog er et to-delt kunstværk i granit, udført af billedhuggeren Ole Gjermandsen, og det har stået foran biblioteket siden 1994.

Dialog - todelt kunstværk

26jun17/agi


Maj 2017
Følg med i omlægningen af Ballerup Banegårdsplads

Statusfoto - 31maj2017

Omlægningen af Linde Allé til midlertidig busterminal er i fuld gang. Linde Allé skal fungere som midlertidig busterminal i den periode, hvor selve banegårdspladsen lægges om.

Parkeringsarealerne ved posthuset skal i samme midlertidige periode fungere som busdepot, dvs. at det er her, busser med ventetid i Ballerup skal holde, indtil de skal køre videre.

Indkørslen fra Linde Allé til parkeringsarealerne bag apoteket og Lidl er blevet midlertidigt lukket, og det vil den være, indtil anlægsarbejderne i Linde Allé er afsluttet og den midlertidige busterminal tages i brug (forventeligt til august). Lukningen af indkørslen er sket af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Du kan læse mere om dette under Spørgsmål & Svar.

På Ballerup Bibliotek kan du se plancher med tekst og illustrationer om projektet, tidsplanen m.v.


Marts 2017
Informationsmøde
Der blev afholdt et velbesøgt informationsmøde om omlægningen af Ballerup Banegårdsplads på Ballerup Bibliotek torsdag den 9. marts 2017.

På informationsmødet blev der fortalt om omlægningen af banegårdspladsen: Hvordan den bliver, alt det praktiske, trafikale ændringer m.m. Ved mødet deltog repræsentanter for Ballerup Kommune, arkitekterne bag projektet og Forsyning Ballerup.


August 2016
Lokalplan
Lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup blev vedtaget i august 2016.


Juni 2016
Vinderprojekt
Vinderprojektet og tre andre konkurrerende projekter, der har været en del af arkitektkonkurrencen, blev offentliggjort på Ballerup Bibliotek den 16. juni 2016.


Forår 2016
Projektkonkurrence
I foråret 2016 afholdt Ballerup Kommune  i samarbejde med Realdania en projektkonkurrence om en ny udformning af Banegårdspladsen i Ballerup. Konkurrencen blev vundet af SLA A/S, som sammen med Holscher Nordberg Architects A/S og Atkins Danmark A/S fungerer som kommunens rådgivere på at realisere den nye banegårdsplads.

Læs mere her og læs også om vinderprojektet her på siden.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk