Status & opdateringer

Her kan du læse opdateringer om omlægningen af banegårdspladsen.

Ballerups kommende banegårdsplads med mindre busterminal, ny plads og ny vinkelbygning med café, butikker og beboelse

 

29. januar 2019

PARKERINGSFORHOLD OMKRING BANEGÅRDSPLADSEN

Nu hvor den nye busterminal står færdig, og byggearbejdet på den kommende plads foran biblioteket endnu ikke er gået i gang, bliver der anlagt nogle midlertidige pladser til handicap-parkering og afsætning (Kiss-and-Ride) foran biblioteket.

Nedenfor kan du se, hvordan parkeringssituationen er nu, og hvordan den bliver, når Banegårdspladsen er helt færdig.

Parkering på Banegårdspladsen januar 2019

 

parkering på færdig Banegårdsplads


6. november 2018

Nu bliver der plantet træer på Banegårdspladsen.

Store træer plantes på Banegårdspladsen


24. oktober 2018

Den sidste busperron tages i brug

I uge 44 – nærmere bestemt tirsdag den 30. oktober, hvis alt går efter planen – åbnes den fjerde og sidste busperron (perron D) på Banegårdspladsen i Ballerup. Det er linjerne 143/144 og vores to servicebusser 834 og 835, som flytter til perron D. Alle øvrige buslinjer holder uændret.
Dermed vil alle busperroner i den nye busterminal være taget i brug, og alle buslinjer flyttet til deres fremtidige stoppesteder - se kortet nedenfor. Perronerne vil blive gjort helt færdige med læskærme, bænke og træer i løbet af efteråret.

Movia - endelig placering

 


23. oktober 2018

Lukning af indkørsel til parkeringsplads

Vi er ved at udføre de afsluttende arbejder omkring Banegårdspladsen. I den forbindelse er vi nødt til at lukke indkørsel fra Linde Allé til parkeringspladsen bag Lidl og apoteket, fordi vi skal færdiggøre belægningerne langs Linde Alle. Det omfatter blandt andet, at vi sætter kantsten på tværs af indkørslen og lægger asfalt.

Indkørslen, der lukkes, er vist på kortudsnittet nedenfor og markeret med en rød sky.

 Lukket indkørsel fra Linde Allé

Lukningen vil vare ca. 2 uger og vi forventer, at lukke indkørslen omkring uge 43.
Der vil fortsat være adgang til parkeringspladsen via det signalregulerede kryds ved Bydammen / Ahornsvej.

 

Asfalt på hele Linde Alle

I forbindelse med færdiggørelsen af Banegårdsprojektet skal vi også snart lægge det øverste lag asfalt på hele Linde Allé – det vi kalder slidlaget. Det skal lægges på i hele Linde Allés bredde fra apoteket og hen forbi det nye signalanlæg ved det tidligere posthus ved Bydammen. Udstrækningen er vist med grønt på luftfotoet nedenfor.

Asfaltering af Linde Allé

Arbejdet bliver udført som aften- og natarbejde, når busserne kører på laveste blus, og det vil betyde, at trafikken på Linde Allé skal ensrettes, mens arbejdet står på. På enkelte tidspunkter vil der blive behov for at lukke Linde Allé på strækningen mellem Ahornsvej og Rolighedsvej. Vi vil opsætte skilte derude forud for arbejdets udførelse, og tidsplanen ser ud som følger - men afhænger naturligvis af vejret:

Forberedende arbejder på kørebanen: natten mellem den 25.- 26. oktober
Asfaltarbejde: nætterne mellem den 29. - 30. og den 30. - 31. oktober

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.


24. september 2018

Alle busser ind på banegårdspladsen
Endnu to busperroner tages i brug den 26. september sidst på formiddagen. Den dag flyttes alle buslinjer ind i den nye busterminal, også selvom de sidste busperroner ikke er færdige endnu. Det sker for at Linde Allé kan gøres færdig, samtidig med at der arbejdes på banegårdspladsen, så vi dermed kan forkorte byggeprocessen.

I første omgang er der ikke læskærme og træer på busperronerne, men det kommer inden jul.
Der bliver opstillet skilte på perronerne, som viser hvilke buslinjer der holder hvor. Du kan også se på kortet nedenfor, hvilke busser, der holder på henholdvis perron A, B og C.

foreløbige holdepladser i ny terminal


17. august 2018

De første busser rykker ind i den nye busterminal
Busterminalen på Banegårdspladsen er ved at være færdig, og fra starten af næste uge (uge 34) vil de første busser flytte fra den midlertidige busterminal på Linde Allé til den nye terminal på Banegårdspladsen. .
Det drejer sig om buslinjerne 350S mod Dragør, 400S mod Hundige og 500S mod Ørestad samt linje 400 mod Hundige, se kortet nedenfor.

Se stor version her

De øvrige busser vil indtil videre fortsat holde i den midlertidige terminal.
Alle busser forventes at være flyttet ind i den nye busterminal inden jul.

Moviakort - busser flyttes uge 34

 


24. juli 2018

I løbet af denne uge (uge 30) vil de busser på Banegårdspladsen, der kører i retning mod Hold-an Vej, blive samlet, så de alle fremover holder ved stoppestedet nærmest biblioteket.


11. juli 2018

Linje 42 flytter rundt

Fra mandag d. 16. juli tager Linje 42 passagerer med fra det sydøstlige stoppested ved Banegårdspladsen – det er stoppestedet tættest på biblioteket.

Se et kort over busserne her
 


19. juni 2018

Bedre forhold for fodgængerne

Nu bliver der lagt midlertidig asfalt foran bibliotekets indkørsel ud mod banegårdspladsen. Dermed skal fodgængere ikke længere gå hen over ujævnt grus. Med asfalten og det nye fortov er der nu god og jævn belægning hele vejen langs biblioteket til stationsbygningen og Ballerup Centret og videre langs det tidligere posthus. Vi tror og håber, at det vil gøre livet lidt lettere for alle med ærinde på de kanter, mens ombygningen står på.

God sommer!

Asfaltering - bedre for fodgængere


22. maj 2018

Byggerod på Banegårdspladsen- undskyld!

Vi er klar over, at byggeriet lige nu er inde i en fase, hvor det gør livet ekstra besværligt for alle os, der skal stationen eller centret via Banegårdspladsen. Det skyldes, at der netop nu lægges belægninger tæt på banegårdsbygningen, og det kan desværre ikke undgås, at det bliver mere besværligt at færdes langs bygningen, mens det står på. Heldigvis bliver disse belægningsarbejder færdige senere på ugen, og i hvert fald inden weekenden.

Så vi håber på jeres tålmodighed og forståelse - det skal nok blive godt bagefter!


5. april 2018

Informationsmøde om bymidten - og om lokalplan 151!

Nu bliver der mulighed for at høre mere om planerne for udviklingen i Ballerup bymidte. Torsdag den 19. april kl. 19.00 holdes der informationsmøde om bymidten på Ballerup Rådhus. Her vil borgmester Jesper Würtzen både fortælle generelt om kommunens ønsker og idéer til en bedre bymidte og mere konkret om de projekter, der er på vej i bymidten.

Ved samme lejlighed holdes der borgermøde om lokalplan 151, som giver mulighed for boligbebyggelse på de arealer ved Parkvej (ved siden af Parkskolen), som i dag rummer pavillonbygninger med korttidsboliger. Lokalplanen kan ses her: www.ballerup.dk/blivhoert.
Første halvdel af mødet vil handle om bymidten, anden halvdel om lokalplanen. 

Kom og hør mere! - tilmelding er ikke nødvendig.

- - -

5. april 2018

Weekendarbejde

I weekenden 7.-8. april vil der blive arbejdet på Banegårdspladsen i tidsrummet kl. 7 - 18 både lørdag og søndag.
Arbejdet udføres med almindelige gravemaskiner og der vil derfor ikke være mere støj, end når der arbejdes til hverdag.

- - -

5. april 2018

Trin ved tunneltrapperne

I disse dage bliver der lavet nogle store trin ved nedgangen til tunnellerne under stationen. Trinene er et led i skybrudsikringen af Banegårdspladsen og skal sikre, at tunnellerne ikke kommer til at stå under vand i tilfælde af store skybrud. Trinene laves efter alle forskrifter med hensyn til tilgængelighed. Nedenfor kan du se en illustration af trinene.

 

 


9. marts 2018

På banegårdspladsen har der i den seneste uges tid være lidt ekstra larm. Det skyldes, at en nedknusningsmaskine har knust alle de gamle betonbelægninger og betonfundamenter. Dermed kan de genbruges som underlag for den nye vejbelægning.

Når den gamle beton genanvendes på den måde, minimerer vi ressourceforbruget, fordi der ikke skal bruges så mange nye materialer til at lave den nye belægning. Samtidig skal de gamle materialer heller ikke bortskaffes - der bliver mindre affald.

Billederne nedenfor er taget den 25. februar og den 6. marts. Her kan man tydeligt se, hvordan bunkerne med beton fra de gamle belægninger og fundamenter er blevet til en ny bunke med knust materiale til genbrug.

Billederne er taget med et såkaldt timelapse-kamera, som sidder på taget af biblioteket. De produceres af Nerd Productions (www.nerdproductions.dk)

 

 

  Foto fra 25. februar 2018

 

 

 

 Foto fra 6. marts 2018

 


November 2017

Så er arbejderne på banegårdpladsen for alvor i gang! Billedet her er fra den 27. november.

 

 

(Foto: Nerd Productions)


 

 

 

Kebabboden foran biblioteket er blevet flyttet væk fra banegårdspladsen. Den har stået tom, siden Ali Baba Kebab-forretningen flyttede ind i stationsbygningen i slutningen af oktober. Boden blev flyttet i ét stykke, og det gik godt uden skader.
Ejeren har sat kebabboden til salg.


Oktober 2017

Den 9. oktober blev alle buslinjer omlagt, så de nu kører i den midlertidige buserminal på Linde Allé. Dermed er banegårdspladsen blevet ryddet for trafik, og i uge 43 er entreprenøren (Aarsleff A/S) gået i gang med ombygningen af pladsen.

Vi har samlet information om de trafikale forhold i en 'folder', som du kan se her.


September 2017

Seneste foto fra banegårdspladsen: nu er den midlertidige busterminal på Linde Allé ved at være færdig.
Fra mandag den 9. oktober holder busserne her, og ikke på selve pladsen. Den morgen vil borgmesteren være til stede på banegårdspladsen mellem kl. 8 og 9. Kom forbi og hør mere!

 

 

 August 2017

Nu skal den midlertidige busterminal på Linde Allé gøres færdig
I perioden fra den 1. til 4. september er Ballerup Kommune og Novafos desværre igen nødsaget til at arbejde uden for normal arbejdstid i krydset mellem Linde Allé og Centrumgaden. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 19.00-05.00. Vi er nødt til at arbejde i dette tidsrum af trafiksikkerhedsmæssige årsager, idet vi skal lægge asfalt på Linde Allé, så den midlertidige busterminal kan tages i brug. Linde Allé vil i denne periode være spærret for gennemkørsel.
I løbet af natten vil der i perioder forekomme støj fra maskiner.
Kontaktperson under arbejdets udførelse er entreprenør Rasmus Petersen, CG Jensen A/S, 2528 7051.
Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre.

23aug2017/agi
 

Seniorbofællesskab må opgives
Ballerup Ejendomsselskab ved KAB har desværre været nødt til at opgive planerne om at bygge et alment seniorbofællesskab på den kommende plads foran biblioteket. Det skyldes, priserne inden for boligbyggeriet for tiden er meget høje, og derfor kan projektet ikke hænge sammen inden for det lovbestemte rammebeløb for alment støttet boligbyggeri. 

Det er fortsat meningen, at der skal ligge en bygning på pladsen med café/restaurant og butikker i stueetagen, og med boliger – evt. blandet med erhverv – på de øvre etager.

Kommunen arbejder nu på dels at finde en privat investor, som kan opføre en bygning på pladsen i stedet, dels om muligt at finde en alternativ placering til seniorbofællesskabet.

17aug2017/agi

 

Der er sat et kamera op på biblioteket, som dokumenterer hele byggeprocessen på Banegårdspladsen. Her er et 'snapshot' af, hvordan der så ud omkring Skt. Hans:

 

 

01aug2017/agi

 

Juli 2017
Natarbejde ved banegårdspladsen

I perioden 17.-20. juli vil der i 3 nætter blive arbejdet med at lægge en spildevandsledning på tværs af Linde Allé.

I samme periode er vi også nødt til at lukke for gennemkørende trafik på Linde Allé i aften- og nattetimer, dvs. fra kl. 19–05.

Arbejdet kan af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ikke udføres om dagen. Beboerne i området er blevet orienteret.


Juli 2017
Fodgængerrampe til banegårdspladsen
Der skal lægges en ny spildevandsledning på tværs af Linde Allé mellem Centrumgaden og banegårdspladsen. Det skal ske, mens vejen alligevel er gravet op på grund af arbejderne med at anlægge den midlertidige busterminal.

Gravearbejdet betyder, at fodgængere til og fra banegårdspladsen i en periode skal benytte en midlertidig rampe langs bibliotekets gavl. Gravearbejdet står på fra starten af juli og en måneds tid frem.

 

 

30jun17/agi


Juni 2017
Kunstværket 'Dialog'
Kunstværket, som har stået foran bibliotekets indgang på Banegårdspladsen, er blevet flyttet som led i forberedelserne til omlægningen af pladsen. Kunstværket vil blive stillet op et andet sted i kommunen, når der er fundet en ny god placering til det.

Dialog er et to-delt kunstværk i granit, udført af billedhuggeren Ole Gjermandsen, og det har stået foran biblioteket siden 1994.

 

 

26jun17/agi


Maj 2017
Følg med i omlægningen af Ballerup Banegårdsplads

 

 

Omlægningen af Linde Allé til midlertidig busterminal er i fuld gang. Linde Allé skal fungere som midlertidig busterminal i den periode, hvor selve banegårdspladsen lægges om.

Parkeringsarealerne ved posthuset skal i samme midlertidige periode fungere som busdepot, dvs. at det er her, busser med ventetid i Ballerup skal holde, indtil de skal køre videre.

Indkørslen fra Linde Allé til parkeringsarealerne bag apoteket og Lidl er blevet midlertidigt lukket, og det vil den være, indtil anlægsarbejderne i Linde Allé er afsluttet og den midlertidige busterminal tages i brug (forventeligt til august). Lukningen af indkørslen er sket af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Du kan læse mere om dette under Spørgsmål & Svar.

På Ballerup Bibliotek kan du se plancher med tekst og illustrationer om projektet, tidsplanen m.v.


Marts 2017
Informationsmøde
Der blev afholdt et velbesøgt informationsmøde om omlægningen af Ballerup Banegårdsplads på Ballerup Bibliotek torsdag den 9. marts 2017.

På informationsmødet blev der fortalt om omlægningen af banegårdspladsen: Hvordan den bliver, alt det praktiske, trafikale ændringer m.m. Ved mødet deltog repræsentanter for Ballerup Kommune, arkitekterne bag projektet og Forsyning Ballerup.


August 2016
Lokalplan
Lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup blev vedtaget i august 2016.


Juni 2016
Vinderprojekt
Vinderprojektet og tre andre konkurrerende projekter, der har været en del af arkitektkonkurrencen, blev offentliggjort på Ballerup Bibliotek den 16. juni 2016.


Forår 2016
Projektkonkurrence
I foråret 2016 afholdt Ballerup Kommune  i samarbejde med Realdania en projektkonkurrence om en ny udformning af Banegårdspladsen i Ballerup. Konkurrencen blev vundet af SLA A/S, som sammen med Holscher Nordberg Architects A/S og Atkins Danmark A/S fungerer som kommunens rådgivere på at realisere den nye banegårdsplads.

Læs mere her og læs også om vinderprojektet her på siden.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk