Tidsplan

Her kan du se den overordnede tidsplan for omlægning af banegårdspladsen.

Ballerup Banegårdsplads omlægges med by busterminal og ny plads med adgang til Centrumgaden

Med tiden kan du også se detaljerede tidsplaner for forskellige faser af omlægningen.

Omlægningen af Ballerup Banegårdsplads vil stå på i ca. 2 år:

Marts 2017
Etablering af en midlertidig busterminal på Linde Allé mellem Centrumgaden og Bydammen går i gang.

Oktober 2017
Den midlertidige busterminal tages i brug og i ca. ét år afgår alle buslinjer fra Linde Allé.

2. kvartal 2018
Opførelsen af vinkelbygningen på den nye plads foran biblioteket går i gang.

Efterår 2018
Den nye busterminal tages i brug.

Arbejdet fortsætter på den nye plads og på den nye vinkelbygning.

2. kvartal 2019
Bygningen på pladsen tages i brug.

Efterår 2019
Den nye plads indvies.

Anlæg af den midlertidige busterminal langs Linde Allé gik i gang i slutningen af marts 2017.

Omlægningen varer frem til oktober 2017, hvor den midlertidige busterminal tages i brug, dvs. at busserne flyttes fra selve banegårdspladsen.

Herefter går anlægsarbejdet af banegårdspladsen i gang i slutningen af oktober 2017.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk